Home » Announcements » Planning documentation
 

(Srpski) Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na k.p.br. 657/2 KO Požarevac, u Požarevcu, u ul. Dunavskoj

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14 i 83/18) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na k.p.br. 657/2 KO Požarevac, u Požarevcu, u ul. Dunavskoj, urađen od strane Samostalne radnje „GARDEN STUDIO“ iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Nataša Momirović, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0935 06.

Investitor urbanističkog projekta je „DEKOR-PROFESIONAL“ d.o.o. iz Požarevca, ul. Moravska br. 128.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana,  počev od 12.12.2018. godine, zaključno sa 18.12.2018. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

           Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

Share: Facebook Twitter