Home » Announcements » Public access for planning documents
 

(Srpski) Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta  za proširenje groblja u Naselju Lučica, na k.p.br.3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 i 3468 K.O. Lučica

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 i 31/19), i članova 88. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

 

Urbanističkog projekta  za proširenje groblja u Naselju Lučica, na k.p.br.3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 i 3468 K.O. Lučica , izrađen samostalne radnje „Garden studio“ Radul Kolarević pr, Požarevac iz Požarevca , ulica Stari korzo br.30, Odgovorni urbanista je je Nataša Momirović, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0935 06.

            Investitor urbanističkog projekta je Grad Požarevac , ul. Drinska broj 2, Požarevac.

            Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 15.10.2019. godine , zaključno sa 22.10.2019. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

            Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Vera Šeović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

            Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-664.

Dokumentacija

Share: Facebook Twitter