Home » Announcements » Planning documentation » Public access for planning documents
 

(Srpski) Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za prostornu celinu “Čikoš“ na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac i Urbanističkog projekta za Gradski park i pasaž „Parma“, na katastarskim parcelama broj 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/18), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za prostornu celinu “Čikoš“ na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac i Urbanističkog projekta  za Gradski park i pasaž „Parma“, na katastarskim parcelama broj 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2, urađeni od strane Preduzeća za inženjering, građevinarstvo, unutrašnju i spoljnu trgovinu, BMD BAU DOO Beograd (Zvezdara), ul. Dr Zore Ilić Obradović br. 8/3.

Odgovorni urbanista je Bojan Alimpić, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 1467 14 odgovornog urbaniste.

Investitor urbanističkog projekta je Grad Požarevac, ul. Drinska br. 2.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana počev od prvog narednog dana od dana kada je obaveštenje izvršeno, odnosno počev od 27.03.2019. godine zaključno sa 02.04.2019. godine u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lica ovlašćena za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije su Vera Šeović, dipl.inž.arh. i Zorica Gnjatić, dipl. inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanističke projekte i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove.

Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-664.

Dokumentacija – Urbanistički projekat za prostornu celinu “Čikoš“ na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac

Dokumentacija – Urbanistički projekat za Gradski park i pasaž „Parma“

 

Share: Facebook Twitter