Home » Announcements » Public access for planning documents
 

(Srpski) Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade višeporodičnog stanovanja Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1796/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Deligradska broj 2

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/2018), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju  stambeno-poslovne zgrade višeporodičnog stanovanja Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1796/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Deligradska broj 2, izrađen od strane SR- biro za projektovanje, inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu  „URBANEX“ iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Danijel Radulović, dipl.inž.arh.- sa licencom br. 200 0282 03.

            Investitori urbanističkog projekta su Nikolić Stanko (Borisav) iz Dobrog Polja, Todorović Rade (Stavra) iz Darkovca, Marković Ana iz Požarevca i Lazović Danica iz Požarevca.

            Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od prvog narednog dana od dana kada je obaveštenje izvršeno, odnosno počev od 19.12.2018. godine zaključno sa 25.12.2018. godine, u kancelariji broj 208 zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

            Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Ružica Stanojević, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za  urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

            Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 208 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-646.

 Idejno rešenje

 Urbanistički projekat

Share: Facebook Twitter