Home »
 

(Srpski) СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Руководилац Службе: Биљана Кочи,
Тел: 012/539-675
Служба за јавне набавке врши послове који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки, припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама, обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки за  ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, датум последњег ажурирања 15. август 2018. ГОДИНЕ 82 директне кориснике буџетских средстава по процедури прописаној законом, спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама, спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са законом, објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације и Плана јавних набавки на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, пружање стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности, састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним поступцима, припрему и достављање наведених извештаја Управи за јавне набавке; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних
набавки, обавља послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконских прописа којима се уређује област јавних набавки, предузимање радњи у складу са законом у поступку заштите права и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки.

Share: Facebook Twitter