Početak » Služba za javne nabavke
 

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

Rukovodilac Službe: Biljana Koči,
Tel: 012/539-675
Služba za javne nabavke vrši poslove koji se odnose na: istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki, pripremu plana nabavki za korisnike budžetskih sredstava za koje sprovodi postupke javnih nabavki u saradnji sa drugim službama, obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava i podsticanja konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki za  INFORMATOR O RADU GRADA POŽAREVCA, datum poslednjeg ažuriranja 15. avgust 2018. GODINE 82 direktne korisnike budžetskih sredstava po proceduri propisanoj zakonom, sprovođenje postupaka javnih nabavki po ovlašćenju drugih naručilaca u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, sprovođenje objedinjenih nabavki za više naručilaca u skladu sa zakonom, objavljivanje oglasa o javnim nabavkama, konkursne dokumentacije i Plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca, pružanje stručne pomoći direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava i ponuđačima u postupcima javnih nabavki; prikupljanje i evidentiranje određenih podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, vođenje posebne evidencije o javnim nabavkama male vrednosti, sastavljanje izveštaja o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i sprovedenim postupcima, pripremu i dostavljanje navedenih izveštaja Upravi za javne nabavke; ostvarivanje saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih
nabavki, obavlja poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskih propisa kojima se uređuje oblast javnih nabavki, preduzimanje radnji u skladu sa zakonom u postupku zaštite prava i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter