Home »
 

(Srpski) SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rukovodilac Službe: Biljana Koči,
Tel: 012/539-675
Služba za javne nabavke vrši poslove koji se odnose na: istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki, pripremu plana nabavki za korisnike budžetskih sredstava za koje sprovodi postupke javnih nabavki u saradnji sa drugim službama, obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava i podsticanja konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki za  INFORMATOR O RADU GRADA POŽAREVCA, datum poslednjeg ažuriranja 15. avgust 2018. GODINE 82 direktne korisnike budžetskih sredstava po proceduri propisanoj zakonom, sprovođenje postupaka javnih nabavki po ovlašćenju drugih naručilaca u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, sprovođenje objedinjenih nabavki za više naručilaca u skladu sa zakonom, objavljivanje oglasa o javnim nabavkama, konkursne dokumentacije i Plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca, pružanje stručne pomoći direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava i ponuđačima u postupcima javnih nabavki; prikupljanje i evidentiranje određenih podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, vođenje posebne evidencije o javnim nabavkama male vrednosti, sastavljanje izveštaja o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i sprovedenim postupcima, pripremu i dostavljanje navedenih izveštaja Upravi za javne nabavke; ostvarivanje saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih
nabavki, obavlja poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskih propisa kojima se uređuje oblast javnih nabavki, preduzimanje radnji u skladu sa zakonom u postupku zaštite prava i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

Share: Facebook Twitter