Home »
 

(Srpski) СЛУЖБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Руководилац Службе: Александар Катић
телефон: 012/539 657

Служба за ванредне ситуације Градске управе Града Пожаревца у оквиру законског оквира обављају пословe поверенe локалној управи из домена која се тичу управљања ванредним ситуацијама и пословима одбране и то следеће активности:

1. учествује у доношењу одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на
територији јединице локалне самоуправе и учествује у обезбеђивању њеног
спровођења у складу са јединственим системом заштите и спасавања;
2. учествује у доношењу плана и програма развоја система заштите и спасавања на
територији јединице локалне самоуправе, у складу са Дугорочним планом развоја
заштите и спасавања Републике Србије;
3. учествују у развоју цивилне заштите и спровођењу мера и задатака цивилне заштите на
територији јединице локалне самоуправе;
4. учестују у образовању Штаба за ванредне ситуације и у његовом раду;
5. непосредно сарађују са надлежном службом, другим државним органима, привредним
друштвима и другим правним лицима;
6. остварују сарадњу са регијама и општинама суседних земаља, у складу са овим и
другим законима;
7. учествују у усклађивању планова заштите и спасавања Градске управе са Планом
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије;
8. учествује у одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и
спасавање;
9. учествује у изради Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама.
10. прате опасности, обавештавају становништво о опасностима и предузимају друге
превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа;
11. учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију
јединице локалне самоуправе;
12. учествују у формирању, организовању и опремању јединице цивилне заштите опште
намене;
13.учествују у усклађивању планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са
суседним јединицама локалне самоуправе;
14. учествују у изради планова одбране који су саставни део Плана одбране Републике
Србије;
15. учествују у предузимању мера за усклађивање припрема за одбрану правних лица у
делатностима из своје надлежности са одбрамбеним припремама и Планом одбране Републике
Србије;
16. учествују у предузимању мера за функционисање локалне самоуправе у ратном и
ванредном стању;
17. учествује у спровођењу мера приправности и предузимању других мера потребних за
прелазак на организацију у ратном и ванредном стању.

Share: Facebook Twitter