Početak » Aktuelno » Obaveštenja
 

EU PRO Plus – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća

Razvojni program EU PRO Plus koji finansira Evropska unija, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije objavio je Javni poziv za dostavljanje predloga projekata za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća.
U okviru ovog Javnog poziva biće podržani predlozi projekata preduzeća i preduzetnika koji žele da nabave novu opremu ili uvedu usluge (uvođenje standarda, unapređenje tehnoloških procesa, sertifikacija i sl.), sve sa ciljem otvaranja novih radnih mesta i doprinosa rastu i razvoju mikro i malih preduzeća, kao i povećanja njihove konkurentnosti.
Pravo učešća na javnom pozivu imaju preduzetnici, mikro i mala preduzeća koja su registrovana za proizvodnu delatnost ili pružanje usluga u jednoj od 99 lokalnih samouprava uključenih u realizaciju programa EU PRO Plus, među kojima je i Požarevac, a koji su osnovani u periodu od 1. januara 2016. do 31. decembra 2020. godine.
Pojedinačni iznos bespovratnih sredstava po projektu je od 10.000 do 40.000 evra (uz obavezu aplikanta da obezbedi sopstveno učešće u investiciji od min. 20%, odnosno 15% za aplikante koji pripadaju IV kategoriji razvijenosti). Društveno odgovorne aktivnosti koje doprinose lokalnim zajednicama su obavezni deo svih predloga projekata koji budu odobreni za finansiranje. Sve informacije o pozivu i obrasci za podnošenje prijave dostupni su na internet stranici www.euproplus.org.rs, a rok za dostavljanje predloga projekata je 30. jun 2022.godine.
Za sve zainteresovane potencijalne korisnike organizovaće se info-sesije tokom maja i juna meseca 2022. godine, dok će Program takođe organizovati i dve onlajn info-sesije. Detaljne informacije o mestu i vremenu održavanja info-sesija, kao i prijava za učešće biće dostupni su na internet stranici www.euproplus.org.rs. Za sva pitanja i pojašnjenja možete nas kontaktirati putem obrasca za postavljanje pitanja koji je postavljen na https://www.euproplus.org.rs/konkursi/javni-pozivi EU PRO Plus ili direktno putem mejla ili na brojeve telefona naših kancelarija u Beogradu (011 344 1106 i 011 344 1048), Novom Pazaru (020 337 300), Nišu (018 246 126) i Vranju (064 877 00 63).
Cilj programa je doprinos rastu i razvoju mikro i malih preduzeća (MMP) u regionima Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije.
Ukupan budžet poziva: Tri miliona evra od čega je dva miliona namenjeno preduzećima koja se bave proizvodnjom, a milion evra preduzećima koja pružaju usluge.
Iznos podrške po pojedinačnom projektu: Od 10.000 do 40.000 evra za preduzeća registrovana za proizvodnu delatnost, odnosno od 10.000 do 30.000 evra za preduzeća registrovana za pružanje usluga.
U oba slučaja obavezno je minimalno sufinasiranje od 20% vrednosti projekta odnosno 15% za preduzeća iz opština koje su u četvrtoj kategoriji razvijenosti.
Ko može da učestvuje: Preduzetnici/e, mikro i mala preduzeća registrovana u periodu od 1. januara 2016. do 31. decembra 2020. godine u nekoj od 99 lokalnih samouprava uključenih u EU PRO Plus program, među kojima je i Požarevac, a koja se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga koje obuhvataju informacione tehnologije, arhitektonske i inžinjerske delatnosti, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, usluge vezane za turizam, održavanje i popravke.
Vrsta aktivnosti: Nabavka nove opreme i uvođenje usluga koja će doprineti unapređenju proizvodnje i tržišnog potencijala preduzeća, otvaranju novih radnih mesta i povećanju oporavka i otpornosti od negativnog uticaja pandemije kovida 19.
Podržani projekti treba i obavezno da uključe društveno odgovorne aktivnosti koje će doprineti razvoju njihovih lokalnih zajednica.
Rok za prijavu: 30. jun 2022. godine do 24:00 po lokalnom vremenu
Tekst javnog poziva

Podeli sa drugima: Facebook Twitter