Početak » Život u Požarevcu » Obrazovanje i kultura
 

Galerija Milene Pavlović – BariliGallery of Milena Pavlovic – Barili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerija Milene Pavlović-Barili u Požarevcu smeštena je u njenoj rodnoj kući i pruža mogućnost posetiocima da razgledajući njene slike upoznaju ovu izuzetnu ženu, slikara, pesnika nadrealizma, između dva rata, jednu od najinteresantnijih ličnosti umetničke Еvrope tog perioda.

 

Milena Pavlović-Barili (5. novembar. 1909. Požarevac — 6. mart. 1945. NJujork) je bila srpska slikarka i jedna od najinteresantnijih ličnosti umetničke Еvrope između dva rata.

Na svom umetničkom putu Milena Pavlović-Barili studira slikarstvo u Beogradu (1922-1926) i Minhenu (1926-1928), a uzor joj postaje slikar De Kiriko (po ugledu na njega delovi platna ostaju nenaslikani). U Beogradu izlaže 1928. Slikarski simboli su joj između sna i jave, ženski setno ljupki likovi, velovi, krilati mladići na štulama, antički stubovi, Venere bez ruku, harlekini, biste, lepeze, ptice, a kasnije u njenom trećem, prelaznom periodu i simboli diskretnijeg nadrealizma. Godine 1930. napušta Jugoslaviju i narednu deceniju provodi u Španiji, Rimu, Parizu i Londonu, gde se družila i izlagala sa evropskom umetničkom elitom (Žan Kokto, Andre Breton). Tada ulazi u novu, prerafaelitsku, u stvari romantičarsku školu, okrenuta više prošlosti nego sadašnjosti, te postaje predstavnik nadrealističkog ili matafizičkog romantizma. U Londonu izlaže 1931, a u Parizu i Rimu 1932. Avgusta 1939. odlazi za NJujork, gde je živela sve do svoje iznenadne i prerane smrti 1945. U SAD je pored slikarstva radila na komercijalnom dizajnu za modne žurnale.

Za života je uradila preko 300 radova, puno skica i crteža. Mnoga platna su joj u kući-muzeju u Požarevcu, Muzeju savremene umetnosti i Narodnom muzeju u Beogradu, kao i u Rimu.

Na Mileninim slikama se uglavnom pojavljuje jedno lice, „lice same umetnice“, ovalnog, mirnog i po malo misterioznog izraza. Milena je bila lepa, a njene slike su ličile na nju.

Galerija je stecište, ne samo najvećih savremenih likovnih stvaralaca, već i turista koji u velikom broju svake godine posete ovo čarobno carstvo slika, posebno za vreme održavanja bijenala ¨U svetlosti Milene¨- likovne manifestacije koja okuplja učesnike iz zemlje i inostranstva, iz onih disciplina koje su bile zastupljene u Mileninoj umetnosti: slikarstvo, crtež, kostimografija, scenografija.

Milenino pismo mami (3.1.1943, NJujork):

Draga moja mama… Najlepši zalazak sunca je u našoj bašti u Požarevcu. LJudi misle da sam ja samo u prohujalim vremenima tražila obrazce za moje slike, a one su se pojavile iz zaleđenosti moga detinjstva za trave, oblake, ptice, leptire, za naša polja i šumarke… U mojoj mašti su se sjedinile naše priče o vilama brodaricama, koje si mi ti kazivala, sa pesmama Valerija, a polomljene rimske skulpture i sarkofazi, koje sam sa oduševljenjem i divljenjem gledala u arheološkim nalazištima kod Požarevca, vodili su me do vizija Botičelija i De Kirka.

 

Gallery of Milena Pavlovic-Barili in Pozarevac stored in her native home, and allows visitors to learn about sightseeing in her paintings this extraordinary woman, artist, surrealist poet, between the two wars, one of the most interesting artistic personalities of the period. 

 

Milena Pavlovic-Barili (November 5. 1909th Pozarevac – March 6. 1945th New York) was a Serbian painter and one of the most interesting artistic personalities of Europe between the wars.

For his artistic path Milena Pavlovic-Barili study painting in Belgrade (1922-1926) and Munich (1926-1928), she becomes a role model by De Chirico. In Belgrade exposes 1928th her pictorial symbols between dream and reality, the women wistfully charming characters, veils, winged young men on stilts, antique columns, Venus without arms, harlequins, you, fans, birds, and later in her third, a transitional period and symbols of surrealism. In the 1930th left Yugoslavia and spends the next decade in Spain, Rome, Paris and London, where she fell in and exhibited with the European artistic elite (Jean Cocteau, Andre Breton).  In London, exhibited in 1931 in Paris and Rome 1932nd August 1939. goes to New York, where she lived until his sudden and untimely death of 1945th in the U.S., in addition to painting, working in commercial design for the fashion journals.

During lifetime she has done over 300 works, many sketches and drawings. Many of her canvases are in the house-museum in Pozarevac, the Museum of Modern Art and National Museum in Belgrade and Rome.

Milena on images usually appear one person, „the face of the artist“, oval, quiet and a bit mysterious expression. Milena was beautiful, and her paintings looked like her. 

The gallery is a meeting place, not only the greatest contemporary visual artists, but also tourists in large numbers every year visit this magical realm of images, especially during the biennial maintenance „In Light of Milena“ – visual arts event that brings together participants from home and abroad, from those disciplines which were represented in Milena’s art: painting, drawing, costume design, set design.

Milena’s mother a letter (01.03.1943, New York):

My dear mother… The most beautiful sunset in our garden in Pozarevac. People think that I am only in bygone times, looking for patterns of my pictures, and they emerged from the freeze of my childhood in the grass, clouds, birds, butterflies, our fields … In my imagination have combined to our stories about fairies  that you recite me with songs of Valeria, a broken Roman sculptures and sarcophagi, which I enthusiastically watched in amazement and archaeological sites near Pozarevac, led me to a vision of Botticelli and De Kirk.