Почетак » Заштита животне средине » Главна књига
 

Главна књига

Главна књига (преузми)

Лист 1 Пројекат бензинске станице у Кленовнику-Славиша Чула, Костолац

Лист 2 Пројекат затеченог стања станице за снабдевање моторних возила тецним горивом у Пожаревцу-ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ АД, Н.Београд

Лист 3 Пројекат рециклажног центра секундарних сировина у Пожаревцу-ПОТИС АД, Пожаревац

Лист 4 Пројекат изградње-реконструкције бензинске станице Пожаревац3 у Пожаревцу-НИС-ЈУГОПЕТРОЛ, Н.Београд

Лист 5 Пројекат реконструкције и доградње фабрике за производњу челичних конструкција и монтажу машина у Костолцу-ФИО Костолац АД

Лист 6 Студија о процени утицаја затеченог стања градског сметлишта у Костолцу-ЈКП Комуналне слузбе, Пожаревац

Лист 7 Пројекат пунионице ТНГ-ом за боце и погонске резервоаре моторних возила у Пожаревцу-ПУРА-ГРУП ДОО, Пожаревац

Лист 8 Пројекат изградње бензинске станице у Пожаревцу-Горан Лазић, Пожаревац

Лист 9 Пројекат затеченог стања објекта бензинске станице Пожаревац2 у Пожаревцу-НИС-ПЕТРОЛ Југопетрол, Н.Београд

Лист 10 Пројекат изградње бензинске станице у Пожаревцу-ДОО ЕXПОРТ-ИНПОРТ Браца Поповић, Доња Будрига, Гњилане

Лист 11 Пројекат изградње силоса за складиштење пшенице са пратећим садржајем у Живици-Бобица Илић, Живица

Лист 12 Пројекат пунионице ТНГ-ом за боце и резервоаре моторних возила у Лучици-ДИДИЦ ДОО, Лучица

Лист 13 пројекат складишта секундарних сировина у оквиру површинског копа Ћириковац-АУТОТРАНСПОРТ ДОО, Костолац

Лист 14 Пројекат складишта секундарних сировина у близини ТЕ Дрмно-АУТОТРАНСПОРТ ДОО, Костолац

Лист 15 Пројекат производње намештаја у Пожаревцу-ЛИОН ДОО, Пожаревац

Лист 16 Пројекат изграђене гасификационе станице течног кисеоника у Општој болници Пожаревац-Здравствени центар, Пожаревац

Лист 17 Пројекат пунионице ТНГ за погонске резервоаре моторних возила у Братинцу-КОРАЛ ЕXПОРТ ДОО, Братинац-Пожаревац

Лист 18 Пројекат постројења за сепарацију шљунка у Пожаревцу-СР ТРАНС КОП, Шапине

Лист 19 Процена утицаја затеченог стања депоније комуналног отпада у Костолцу-ЈКП Комуналне службе, Пожаревац

Лист 20 Реконструкција објекта бензинске станице Пожаревац1 у Пожаревцу-НИС-ПЕТРОЛ Југопетрол, Н.Београд

Лист 21 Пројекат затеченог стања МЛЕКАРЕ М&М Батовац-СЗР МЛЕКАРА М&М, Батовац

Лист 22 Прихватилиште за псе и мачке луталице у Пожаревцу-ЈКП Комуналне службе, Пожаревац

Лист 23 Пројекат изградње објекта станице за снабдевањ горивом и ТНГ-ом са продајним комплексом ОМВ Пожаревац у Пожаревцу-ОМВ Србија ДОО, Н.Београд

Лист 24 Пројекат сервиса за замену моторног и мењачког уља, вулканизерске радионице и перионице у Пожаревцу-Драско Марковиц, Берање

Лист 25 Пројекат одвођења атмосферских вода у Ћириковцу-Месна заједница Ћириковац

Лист 26 Пројекат инкубаторске станице у Пожаревцу-Мирјана Голубовић, Пожаревац

Лист 27 Пројекат изградње силоса за складиштење житарица и сушаре са пратећим садржајем у Пожаревцу-ФИЛИП ДОО, Пожаревац

Лист 28 Пројекат 04-351-809 у Костолцу-МЕТАЛ СТОЈИЦ ДОО, Костолац

Лист 29 Пројекат изградње бензинске станице са ТНГ-ом у Пожаревцу-Зоран Миловановић, Пожаревац

Лист 30 Пројекат изградње примарне дистрибутивне гасне мреже у Пожаревцу, Гас инвест ад, Београд

Лист 31 Пројекат радионице за млевење старе пластике у Костолцу-СТЕКИ ПЛАСТ, Костолац

Лист 32 Пројекат изградње резервоара на изворишту КЉУЦ-ЈКП Водовод и канализација, Пожаревац

Лист 33 Пројекат изградње обилазног пута Пожаревац-Костолац-ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаревац, Пожаревац

Лист 34 Пројекат механичког сечења челицних отпадних материјала у Пожаревцу-ПОТИС АД, Пожаревац

Лист 35 Пројекат изградње интерне БС у оквиру Аутобуске станице Пожаревац, АД Веолиа транспорт Литас, Пожаревац

Лист 36 Пројекат доградње ТНГ на БС Пожаревац 3 у Пожаревцу-НИС ПЕТРОЛ, Н.Београд

Лист 37 Пројекат водоснабдевања Казнено-поправног завода Пожаревац-Забела у Забели, Казнено поправни завод Пожаревац-Забела

Лист 38 Пројекат радио-базне станице за мобилну телефонију БА 1191 ПО-Пожаревац Хотел Дунав у Пожаревцу, ВИП МОБИЛЕ доо, Н. Београд

Лист 39 Пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији Ћириковац у Ћириковцу, ТЕЛЕНОР доо, Н. Београд

Лист 40 Пројекат радио-базне станице за мобилну телефонију БА 1183 ПО Костолац у Костолцу, ВИП МОБИЛЕ доо, Н. Београд

Лист 41 Пројекат радио-базне станице за мобилну телефонију БА 1067 ПО-Пожаревац Трг Р. Вујовића у Пожаревцу, ВИП МОБИЛЕ доо, Н. Београд

Лист 42 Пројекат изградње хладњаче са погоном за прераду воћа у сеоском насељу Баре, Јевтић Саша, Пожаревац

Лист 43 Пројекат радио-базне станице мобилне телефоније на локацији Опште болнице у Пожаревцу, Општа болница, Пожаревац

Лист 44 Пројекат затеченог стања откупно сабирног центра секундарних сировина у Пожаревцу, ЕМА доо, Пожаревац

Лист 45 Пројекат радио-базне станице за мобилну телефонију БА 1025 ПО-Пожаревац Ветеринарска станица у Пожаревцу, ВИП МОБИЛЕ доо, Н. Београд

Лист 46 Пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији Живица у Живици, ТЕЛЕНОР доо, Н. Београд

Лист 47 Пројекат металостругарске радионице у Пожаревцу, Миљковић Драгиша, Пожаревац

Лист 48 Пројекат изградње пољопривредног објекта за смештај пољопривредних машина у Пожаревцу, Милутиновић Јовица, Пожаревац

Лист 49 Пројекат изградње пољопривредног објекта са наменом смештаја пољопривредне механизације у Пожаревцу, Перовић Миљојко, Пожаревац

Лист 50 Пројекат објекат за узгој родитељског јата тешке линије живине у Дрмну, Миленковић Десимир, Дрмно

Лист 51 Пројекат пољопривредног објекта за складиштење воћа и поврћа у Пожаревцу, Милутиновић Јовица, Пожаревац

Лист 52 Пројекат затеченог стања радио-базне станице за мобилну телефонију БА-1024-03 ПО Пожаревац југоисток у Пожаревцу, ВИП МОБИЛЕ доо Н.Београд

Лист 53 Пројекат пословног објекта са пратећим садржајем ДИС МАРКЕТ у Пожаревцу, ПТП ДИС д.о.о. Крњево