Početak » Zaštita životne sredine » Glavna knjiga
 

Glavna knjigaGeneral Ledger

Glavna knjiga (preuzmi)

List 1 Projekat benzinske stanice u Klenovniku-Slaviša Čula, Kostolac

List 2 Projekat zatečenog stanja stanice za snabdevanje motornih vozila tecnim gorivom u Požarevcu-LUKOIL-BEOPETROL AD, N.Beograd

List 3 Projekat reciklažnog centra sekundarnih sirovina u Požarevcu-POTIS AD, Požarevac

List 4 Projekat izgradnje-rekonstrukcije benzinske stanice Požarevac3 u Požarevcu-NIS-JUGOPETROL, N.Beograd

List 5 Projekat rekonstrukcije i dogradnje fabrike za proizvodnju čeličnih konstrukcija i montažu mašina u Kostolcu-FIO Kostolac AD

List 6 Studija o proceni uticaja zatečenog stanja gradskog smetlišta u Kostolcu-JKP Komunalne sluzbe, Požarevac

List 7 Projekat punionice TNG-om za boce i pogonske rezervoare motornih vozila u Požarevcu-PURA-GRUP DOO, Požarevac

List 8 Projekat izgradnje benzinske stanice u Požarevcu-Goran Lazić, Požarevac

List 9 Projekat zatečenog stanja objekta benzinske stanice Požarevac2 u Požarevcu-NIS-PETROL Jugopetrol, N.Beograd

List 10 Projekat izgradnje benzinske stanice u Požarevcu-DOO EXPORT-INPORT Braca Popović, Donja Budriga, Gnjilane

List 11 Projekat izgradnje silosa za skladištenje pšenice sa pratećim sadržajem u Živici-Bobica Ilić, Živica

List 12 Projekat punionice TNG-om za boce i rezervoare motornih vozila u Lučici-DIDIC DOO, Lučica

List 13 projekat skladišta sekundarnih sirovina u okviru površinskog kopa Ćirikovac-AUTOTRANSPORT DOO, Kostolac

List 14 Projekat skladišta sekundarnih sirovina u blizini TE Drmno-AUTOTRANSPORT DOO, Kostolac

List 15 Projekat proizvodnje nameštaja u Požarevcu-LION DOO, Požarevac

List 16 Projekat izgrađene gasifikacione stanice tečnog kiseonika u Opštoj bolnici Požarevac-Zdravstveni centar, Požarevac

List 17 Projekat punionice TNG za pogonske rezervoare motornih vozila u Bratincu-KORAL EXPORT DOO, Bratinac-Požarevac

List 18 Projekat postrojenja za separaciju šljunka u Požarevcu-SR TRANS KOP, Šapine

List 19 Procena uticaja zatečenog stanja deponije komunalnog otpada u Kostolcu-JKP Komunalne službe, Požarevac

List 20 Rekonstrukcija objekta benzinske stanice Požarevac1 u Požarevcu-NIS-PETROL Jugopetrol, N.Beograd

List 21 Projekat zatečenog stanja MLEKARE M&M Batovac-SZR MLEKARA M&M, Batovac

List 22 Prihvatilište za pse i mačke lutalice u Požarevcu-JKP Komunalne službe, Požarevac

List 23 Projekat izgradnje objekta stanice za snabdevanj gorivom i TNG-om sa prodajnim kompleksom OMV Požarevac u Požarevcu-OMV Srbija DOO, N.Beograd

List 24 Projekat servisa za zamenu motornog i menjačkog ulja, vulkanizerske radionice i perionice u Požarevcu-Drasko Markovic, Beranje

List 25 Projekat odvođenja atmosferskih voda u Ćirikovcu-Mesna zajednica Ćirikovac

List 26 Projekat inkubatorske stanice u Požarevcu-Mirjana Golubović, Požarevac

List 27 Projekat izgradnje silosa za skladištenje žitarica i sušare sa pratećim sadržajem u Požarevcu-FILIP DOO, Požarevac

List 28 Projekat 04-351-809 u Kostolcu-METAL STOJIC DOO, Kostolac

List 29 Projekat izgradnje benzinske stanice sa TNG-om u Požarevcu-Zoran Milovanović, Požarevac

List 30 Projekat izgradnje primarne distributivne gasne mreže u Požarevcu, Gas invest ad, Beograd

List 31 Projekat radionice za mlevenje stare plastike u Kostolcu-STEKI PLAST, Kostolac

List 32 Projekat izgradnje rezervoara na izvorištu KLjUC-JKP Vodovod i kanalizacija, Požarevac

List 33 Projekat izgradnje obilaznog puta Požarevac-Kostolac-JP Direkcija za izgradnju opštine Požarevac, Požarevac

List 34 Projekat mehaničkog sečenja čelicnih otpadnih materijala u Požarevcu-POTIS AD, Požarevac

List 35 Projekat izgradnje interne BS u okviru Autobuske stanice Požarevac, AD Veolia transport Litas, Požarevac

List 36 Projekat dogradnje TNG na BS Požarevac 3 u Požarevcu-NIS PETROL, N.Beograd

List 37 Projekat vodosnabdevanja Kazneno-popravnog zavoda Požarevac-Zabela u Zabeli, Kazneno popravni zavod Požarevac-Zabela

List 38 Projekat radio-bazne stanice za mobilnu telefoniju BA 1191 PO-Požarevac Hotel Dunav u Požarevcu, VIP MOBILE doo, N. Beograd

List 39 Projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji Ćirikovac u Ćirikovcu, TELENOR doo, N. Beograd

List 40 Projekat radio-bazne stanice za mobilnu telefoniju BA 1183 PO Kostolac u Kostolcu, VIP MOBILE doo, N. Beograd

List 41 Projekat radio-bazne stanice za mobilnu telefoniju BA 1067 PO-Požarevac Trg R. Vujovića u Požarevcu, VIP MOBILE doo, N. Beograd

List 42 Projekat izgradnje hladnjače sa pogonom za preradu voća u seoskom naselju Bare, Jevtić Saša, Požarevac

List 43 Projekat radio-bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji Opšte bolnice u Požarevcu, Opšta bolnica, Požarevac

List 44 Projekat zatečenog stanja otkupno sabirnog centra sekundarnih sirovina u Požarevcu, EMA doo, Požarevac

List 45 Projekat radio-bazne stanice za mobilnu telefoniju BA 1025 PO-Požarevac Veterinarska stanica u Požarevcu, VIP MOBILE doo, N. Beograd

List 46 Projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji Živica u Živici, TELENOR doo, N. Beograd

List 47 Projekat metalostrugarske radionice u Požarevcu, Miljković Dragiša, Požarevac

List 48 Projekat izgradnje poljoprivrednog objekta za smeštaj poljoprivrednih mašina u Požarevcu, Milutinović Jovica, Požarevac

List 49 Projekat izgradnje poljoprivrednog objekta sa namenom smeštaja poljoprivredne mehanizacije u Požarevcu, Perović Miljojko, Požarevac

List 50 Projekat objekat za uzgoj roditeljskog jata teške linije živine u Drmnu, Milenković Desimir, Drmno

List 51 Projekat poljoprivrednog objekta za skladištenje voća i povrća u Požarevcu, Milutinović Jovica, Požarevac

List 52 Projekat zatečenog stanja radio-bazne stanice za mobilnu telefoniju BA-1024-03 PO Požarevac jugoistok u Požarevcu, VIP MOBILE doo N.Beograd

List 53 Projekat poslovnog objekta sa pratećim sadržajem DIS MARKET u Požarevcu, PTP DIS d.o.o. Krnjevo

Glavna knjiga (preuzmi)

List 1 Projekat benzinske stanice u Klenovniku-Slaviša Čula, Kostolac

List 2 Projekat zatečenog stanja stanice za snabdevanje motornih vozila tecnim gorivom u Požarevcu-LUKOIL-BEOPETROL AD, N.Beograd

List 3 Projekat reciklažnog centra sekundarnih sirovina u Požarevcu-POTIS AD, Požarevac

List 4 Projekat izgradnje-rekonstrukcije benzinske stanice Požarevac3 u Požarevcu-NIS-JUGOPETROL, N.Beograd

List 5 Projekat rekonstrukcije i dogradnje fabrike za proizvodnju čeličnih konstrukcija i montažu mašina u Kostolcu-FIO Kostolac AD

List 6 Studija o proceni uticaja zatečenog stanja gradskog smetlišta u Kostolcu-JKP Komunalne sluzbe, Požarevac

List 7 Projekat punionice TNG-om za boce i pogonske rezervoare motornih vozila u Požarevcu-PURA-GRUP DOO, Požarevac

List 8 Projekat izgradnje benzinske stanice u Požarevcu-Goran Lazić, Požarevac

List 9 Projekat zatečenog stanja objekta benzinske stanice Požarevac2 u Požarevcu-NIS-PETROL Jugopetrol, N.Beograd

List 10 Projekat izgradnje benzinske stanice u Požarevcu-DOO EXPORT-INPORT Braca Popović, Donja Budriga, Gnjilane

List 11 Projekat izgradnje silosa za skladištenje pšenice sa pratećim sadržajem u Živici-Bobica Ilić, Živica

List 12 Projekat punionice TNG-om za boce i rezervoare motornih vozila u Lučici-DIDIC DOO, Lučica

List 13 projekat skladišta sekundarnih sirovina u okviru površinskog kopa Ćirikovac-AUTOTRANSPORT DOO, Kostolac

List 14 Projekat skladišta sekundarnih sirovina u blizini TE Drmno-AUTOTRANSPORT DOO, Kostolac

List 15 Projekat proizvodnje nameštaja u Požarevcu-LION DOO, Požarevac

List 16 Projekat izgrađene gasifikacione stanice tečnog kiseonika u Opštoj bolnici Požarevac-Zdravstveni centar, Požarevac

List 17 Projekat punionice TNG za pogonske rezervoare motornih vozila u Bratincu-KORAL EXPORT DOO, Bratinac-Požarevac

List 18 Projekat postrojenja za separaciju šljunka u Požarevcu-SR TRANS KOP, Šapine

List 19 Procena uticaja zatečenog stanja deponije komunalnog otpada u Kostolcu-JKP Komunalne službe, Požarevac

List 20 Rekonstrukcija objekta benzinske stanice Požarevac1 u Požarevcu-NIS-PETROL Jugopetrol, N.Beograd

List 21 Projekat zatečenog stanja MLEKARE M&M Batovac-SZR MLEKARA M&M, Batovac

List 22 Prihvatilište za pse i mačke lutalice u Požarevcu-JKP Komunalne službe, Požarevac

List 23 Projekat izgradnje objekta stanice za snabdevanj gorivom i TNG-om sa prodajnim kompleksom OMV Požarevac u Požarevcu-OMV Srbija DOO, N.Beograd

List 24 Projekat servisa za zamenu motornog i menjačkog ulja, vulkanizerske radionice i perionice u Požarevcu-Drasko Markovic, Beranje

List 25 Projekat odvođenja atmosferskih voda u Ćirikovcu-Mesna zajednica Ćirikovac

List 26 Projekat inkubatorske stanice u Požarevcu-Mirjana Golubović, Požarevac

List 27 Projekat izgradnje silosa za skladištenje žitarica i sušare sa pratećim sadržajem u Požarevcu-FILIP DOO, Požarevac

List 28 Projekat 04-351-809 u Kostolcu-METAL STOJIC DOO, Kostolac

List 29 Projekat izgradnje benzinske stanice sa TNG-om u Požarevcu-Zoran Milovanović, Požarevac

List 30 Projekat izgradnje primarne distributivne gasne mreže u Požarevcu, Gas invest ad, Beograd

List 31 Projekat radionice za mlevenje stare plastike u Kostolcu-STEKI PLAST, Kostolac

List 32 Projekat izgradnje rezervoara na izvorištu KLjUC-JKP Vodovod i kanalizacija, Požarevac

List 33 Projekat izgradnje obilaznog puta Požarevac-Kostolac-JP Direkcija za izgradnju opštine Požarevac, Požarevac

List 34 Projekat mehaničkog sečenja čelicnih otpadnih materijala u Požarevcu-POTIS AD, Požarevac

List 35 Projekat izgradnje interne BS u okviru Autobuske stanice Požarevac, AD Veolia transport Litas, Požarevac

List 36 Projekat dogradnje TNG na BS Požarevac 3 u Požarevcu-NIS PETROL, N.Beograd

List 37 Projekat vodosnabdevanja Kazneno-popravnog zavoda Požarevac-Zabela u Zabeli, Kazneno popravni zavod Požarevac-Zabela

List 38 Projekat radio-bazne stanice za mobilnu telefoniju BA 1191 PO-Požarevac Hotel Dunav u Požarevcu, VIP MOBILE doo, N. Beograd

List 39 Projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji Ćirikovac u Ćirikovcu, TELENOR doo, N. Beograd

List 40 Projekat radio-bazne stanice za mobilnu telefoniju BA 1183 PO Kostolac u Kostolcu, VIP MOBILE doo, N. Beograd

List 41 Projekat radio-bazne stanice za mobilnu telefoniju BA 1067 PO-Požarevac Trg R. Vujovića u Požarevcu, VIP MOBILE doo, N. Beograd

List 42 Projekat izgradnje hladnjače sa pogonom za preradu voća u seoskom naselju Bare, Jevtić Saša, Požarevac

List 43 Projekat radio-bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji Opšte bolnice u Požarevcu, Opšta bolnica, Požarevac

List 44 Projekat zatečenog stanja otkupno sabirnog centra sekundarnih sirovina u Požarevcu, EMA doo, Požarevac

List 45 Projekat radio-bazne stanice za mobilnu telefoniju BA 1025 PO-Požarevac Veterinarska stanica u Požarevcu, VIP MOBILE doo, N. Beograd

List 46 Projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji Živica u Živici, TELENOR doo, N. Beograd

List 47 Projekat metalostrugarske radionice u Požarevcu, Miljković Dragiša, Požarevac

List 48 Projekat izgradnje poljoprivrednog objekta za smeštaj poljoprivrednih mašina u Požarevcu, Milutinović Jovica, Požarevac

List 49 Projekat izgradnje poljoprivrednog objekta sa namenom smeštaja poljoprivredne mehanizacije u Požarevcu, Perović Miljojko, Požarevac

List 50 Projekat objekat za uzgoj roditeljskog jata teške linije živine u Drmnu, Milenković Desimir, Drmno

List 51 Projekat poljoprivrednog objekta za skladištenje voća i povrća u Požarevcu, Milutinović Jovica, Požarevac

List 52 Projekat zatečenog stanja radio-bazne stanice za mobilnu telefoniju BA-1024-03 PO Požarevac jugoistok u Požarevcu, VIP MOBILE doo N.Beograd

List 53 Projekat poslovnog objekta sa pratećim sadržajem DIS MARKET u Požarevcu, PTP DIS d.o.o. Krnjevo

Podeli sa drugima: Facebook Twitter