Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Grad razmatra mogućnost izdavanja hartija od vrednostiThe city is considering the possibility of issuing securities

Municipalne obveznice za investicionu izgradnju


Prezentacija Informacionog memoranduma za izdavanje dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti, takozvanih „municipalnih obveznica“, grada Požarevca održana je uz učešće gradonačelnika Miomira Ilića i njegovih saradnika iz oblasti ekonomije. Dokument predstavlja rezultat rada na realizaciji Paketa tehničke podrške u okviru komponente Opštinske finansije – municipalne obveznice koji je gradu Požarevcu odobren od strane Programa podrške opštinama MSP IPA 2007.

Inače, grad Požarevac razmatra mogućnost izdavanja dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti. Namena obveznica je široka a prikupljeni novac se, uglavnom, koristi za investicionu izgradnju. Municipalne obveznice od lokalnih samouprava u Srbiji do sada su emitovali Novi Sad i Pančevo. Grad Požarevac je dobio tehničku podršku za Projekat municipalnih obveznica a stručni tim za realizaciju ovog projekta, u saradnji sa kancelarijom za Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj, izradila je Informacioni memorandum koji je osnovni dokument za izdavanje eventualno prikupljanje ponuda. Potencijalnim ulagačima pruženi su osnovni podaci o gradu. Sredstva koji ostvari budžet prodajom hartija od vrednosti uglavnom se koristi za za izgradnju lokalne infrastrukture kao što su: sportski tereni, putevi, pešačke staze, škole, bolnice, komunalna infrastruktura i drugi objekti od javnog značaja. Značajno je da ova sredstva mogu poslužiti i za pokrivanje izdataka i deficit u budžetu.

-Ove obveznice su značajne i zbog toga što omogućavaju lokalnom stanovništvu da sopstvenim novcem investira u vlastiti grad ili opštinu a da za to dobije i povoljnu kamatu, objašnjava koordinator projekta Vesna Ignjatović. Prinos koji nose municipalne obveznice primamljiv je ne samo za male, već i za institucionalne investitore kao što su investicioni i penzioni fondovi, kao i osiguravajuća društva i banke“.
Municipalne obveznice u SAD se danas koriste za finansiranje projekata zaštite životne sredine i obnovljivih resursa. Pored svega navedenog, obveznice lokalne samouprave mogu da imaju i pozitivne marketinške efekte na lokalnu samoupravu koja se nakon emisije sopstvenih hartija od vrednosti nalazi u centru pažnje stručne javnosti i s te strane dobija određene komparativne prednosti u odnosu na druge lokalne samouprave u državi i regionu.

Municipalne obveznice za investicionu izgradnju


Prezentacija Informacionog memoranduma za izdavanje dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti, takozvanih „municipalnih obveznica“, grada Požarevca održana je uz učešće gradonačelnika Miomira Ilića i njegovih saradnika iz oblasti ekonomije. Dokument predstavlja rezultat rada na realizaciji Paketa tehničke podrške u okviru komponente Opštinske finansije – municipalne obveznice koji je gradu Požarevcu odobren od strane Programa podrške opštinama MSP IPA 2007.

Inače, grad Požarevac razmatra mogućnost izdavanja dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti. Namena obveznica je široka a prikupljeni novac se, uglavnom, koristi za investicionu izgradnju. Municipalne obveznice od lokalnih samouprava u Srbiji do sada su emitovali Novi Sad i Pančevo. Grad Požarevac je dobio tehničku podršku za projekat municipalnih obveznica a Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj izradila je Informacioni memorandum koji je osnova za izdavanje obveznica. Potencijalnim ulagačima pruženi su osnovni podaci o gradu. Novac koji ostvari budžet prodajom hartija od vrednosti uglavnom se koristi za za izgradnju lokalne infrastrukture kao što su: sportski tereni, putevi, pešačke staze, škole, bolnice, komunalna infrastruktura i drugi objekti od javnog značaja. Značajno je da ova sredstva mogu poslužiti i za pokrivanje izdataka i deficit u budžetu.

Ove obveznice su značajne i zbog toga što omogućavaju lokalnom stanovništvu da sopstvenim novcem investira u vlastiti grad ili opštinu a da za to dobije i povoljnu kamatu, objašnjava koordinator projekta Vesna Ignjatović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Prinos koji nose municipalne obveznice primamljiv je ne samo za male, već i za institucionalne investitore kao što su obveznički fondovi, osiguravajuća društva i banke.

Municipalne obveznice u SAD se danas koriste za finansiranje projekata zaštite životne sredine i obnovljivih resursa. Pored svega navedenog, obveznice lokalne samouprave mogu da imaju i pozitivne marketinške efekte na lokalnu samoupravu koja se nakon emisije sopstvenih hartija od vrednosti nalazi u centru pažnje stručne javnosti i s te strane dobija određene komparativne prednosti u odnosu na druge lokalne samouprave u državi i regionu.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter