Почетак » Актуелно » О Граду
 

Град разматра могућност издавања хартија од вредностиThe city is considering the possibility of issuing securities

Муниципалне обвезнице за инвестициону изградњу


Презентација Информационог меморандума за издавање дугорочних дужничких хартија од вредности, такозваних „муниципалних обвезница“, града Пожаревца одржана је уз учешће градоначелника Миомира Илића и његових сарадника из области економије. Документ представља резултат рада на реализацији Пакета техничке подршке у оквиру компоненте Општинске финансије – муниципалне обвезнице који је граду Пожаревцу одобрен од стране Програма подршке општинама МСП ИПА 2007.

Иначе, град Пожаревац разматра могућност издавања дугорочних дужничких хартија од вредности. Намена обвезница је широка а прикупљени новац се, углавном, користи за инвестициону изградњу. Муниципалне обвезнице од локалних самоуправа у Србији до сада су емитовали Нови Сад и Панчево. Град Пожаревац је добио техничку подршку за Пројекат муниципалних обвезница а стручни тим за реализацију овог пројекта, у сарадњи са канцеларијом за Канцеларијом за локални економски развој, израдила је Информациони меморандум који је основни документ за издавање евентуално прикупљање понуда. Потенцијалним улагачима пружени су основни подаци о граду. Средства који оствари буџет продајом хартија од вредности углавном се користи за за изградњу локалне инфраструктуре као што су: спортски терени, путеви, пешачке стазе, школе, болнице, комунална инфраструктура и други објекти од јавног значаја. Значајно је да ова средства могу послужити и за покривање издатака и дефицит у буџету.

-Ове обвезнице су значајне и због тога што омогућавају локалном становништву да сопственим новцем инвестира у властити град или општину а да за то добије и повољну камату, објашњава координатор пројекта Весна Игњатовић. Принос који носе муниципалне обвезнице примамљив је не само за мале, већ и за институционалне инвеститоре као што су инвестициони и пензиони фондови, као и осигуравајућа друштва и банке“.
Муниципалне обвезнице у САД се данас користе за финансирање пројеката заштите животне средине и обновљивих ресурса. Поред свега наведеног, обвезнице локалне самоуправе могу да имају и позитивне маркетиншке ефекте на локалну самоуправу која се након емисије сопствених хартија од вредности налази у центру пажње стручне јавности и с те стране добија одређене компаративне предности у односу на друге локалне самоуправе у држави и региону.

Муниципалне обвезнице за инвестициону изградњу


Презентација Информационог меморандума за издавање дугорочних дужничких хартија од вредности, такозваних „муниципалних обвезница“, града Пожаревца одржана је уз учешће градоначелника Миомира Илића и његових сарадника из области економије. Документ представља резултат рада на реализацији Пакета техничке подршке у оквиру компоненте Општинске финансије – муниципалне обвезнице који је граду Пожаревцу одобрен од стране Програма подршке општинама МСП ИПА 2007.

Иначе, град Пожаревац разматра могућност издавања дугорочних дужничких хартија од вредности. Намена обвезница је широка а прикупљени новац се, углавном, користи за инвестициону изградњу. Муниципалне обвезнице од локалних самоуправа у Србији до сада су емитовали Нови Сад и Панчево. Град Пожаревац је добио техничку подршку за пројекат муниципалних обвезница а Канцеларија за локални економски развој израдила је Информациони меморандум који је основа за издавање обвезница. Потенцијалним улагачима пружени су основни подаци о граду. Новац који оствари буџет продајом хартија од вредности углавном се користи за за изградњу локалне инфраструктуре као што су: спортски терени, путеви, пешачке стазе, школе, болнице, комунална инфраструктура и други објекти од јавног значаја. Значајно је да ова средства могу послужити и за покривање издатака и дефицит у буџету.

Ове обвезнице су значајне и због тога што омогућавају локалном становништву да сопственим новцем инвестира у властити град или општину а да за то добије и повољну камату, објашњава координатор пројекта Весна Игњатовић из Канцеларије за локални економски развој. Принос који носе муниципалне обвезнице примамљив је не само за мале, већ и за институционалне инвеститоре као што су обвезнички фондови, осигуравајућа друштва и банке.

Муниципалне обвезнице у САД се данас користе за финансирање пројеката заштите животне средине и обновљивих ресурса. Поред свега наведеног, обвезнице локалне самоуправе могу да имају и позитивне маркетиншке ефекте на локалну самоуправу која се након емисије сопствених хартија од вредности налази у центру пажње стручне јавности и с те стране добија одређене компаративне предности у односу на друге локалне самоуправе у држави и региону.

Подели са другима: Facebook Twitter