Почетак » Актуелно » О Граду
 

Игре – симбол витештва и љубавиGames – a symbol of chivalry and love

Министарка здравља у Влади Републике Србије, др Славица Ђукић Дејановић, која је званично отворила 49. Љубичевске коњичке игре, није крила своје спонтано одушевљење свечаним дефилеом учесника манифестације на главном градском тргу. – Пожаревац са Љубичевским коњичким играма, које су израсле у институцију националног и међународног нивоа и доказаних традиција вештине, симбол је за љубав не само према спорту и природи, већ и љубав за сваког учесника пођеднако – рекла је министарка Дејановић.

Свечаним дефилеом у центру Пожаревца, традиционалним обраћањем високих званица и челних људи града Пожаревца, као и музичким програмом отворене су још једне, 49. Љубичевске коњичке игре. И ове године Пожаревљани и њихови бројни гости тискали су се на централној градској улици, Табачкој чаршији, да виде параду која се у Пожаревцу одиграва сваке године у част витештва, слободарских традиција и неговања љубави међу свим људима света.

Свечаност је почела химном Републике Србије „Боже правде“ коју је интонирао Градски женски хор Барили из Пожаревца под вођством проф. мр Каталин Тасић, а потом се окупљенима обратио градоначелник Пожаревца и председник Организационог одбора Миомир Илић.

-Пожаревац чува традицију коњарства, витештва и јунаштва. Грла из наш Ергеле надалеко су чувена, побеђивала су широм старе Југославије, а надам се да ћемо обновити стару славу. Ова манифестација није само бренд Града већ целе Србије. Зато смо се потрудили да у ових десетак дана задовољимо укусе свих гостију нашег града приређујући им богате пратеће манифестације, рекао је градоначелник Илић поздрављајући окупљене Пожаревљане и њихове госте који су стигли из разних крајева Србије и дијаспоре.

Овогодишње Љубичевске коњичке игре свечано је отворила министарка здравља у Влади Републике Србије др Славица Ђукић Дејановић рекавши да су ЉКИ биле и остале један од највећих спортских празника ових простора који чува традицију најстарије ергеле југоисточне Европе.

-На овом Тргу слободе, на темељима древне, данас широке Табачке чаршије, добри домаћини већ деценијама дочекују своје госте различитих животних доба, а посебно ме радује што овде данас има много деце. Љубичевске коњичке игре због тога, због времеплова који нас враћа у доба књаза Милоша Обреновића, када је Пожаревац био престони град, а прелепо Љубичево излетиште, делом су објашњење за трајање, лепоту вештине, топло гостопримство и тежње да година до наредних Љубичевских игара што пре протутњи. И тако 49 пута. Пре толико година на овом месту поникла је оригинална туристичко-спортска манифестација обогаћена асоцијацијама на вечите вредности: мир, љубав, пријатељство. Такве вредности овде нису случајне, имају своје изворе, јер је у Пожаревцу 1718. године потписан мир између Аустријске царевине и Отоманске империје. Ми смо данас, не само на спортској манифестацији него и у граду мира. Пожаревац, са Љубичевским коњичким играма које су израсле у институцију националног и међународног нивоа и доказаних традиција вештине, симбол је за љубав не само према спорту и природи већ и љубав за сваког учесника пођеднако, истакла је министарка здравља и додала да костолачки Виминацијум и Галерија Милене Павловић Барили као и јединствени шатор који је симбол Пожаревачког мира, уз златоносни Пек и живописно Хомоље, чине туристичку разгледницу Браничевског округа. На њој је Пожаревац једна од најпривлачнијих дестинација Србије чему свакако доприноси традиција Коњичких игара које су сврстане међу најстарије туристичке манифестације, рекла је министарка Ђукић Дејановић отворивши 49. Игре.

Отварању игара присуствовали су и заменица градоначелника Вукица Васић, председник Скупштине града Жарко Пивац са замеником Милићем Јовановићем, народни посланици, председници органа локалних самоуправа Браничевског окуга као и директори јавних предузећа и установа. Након званичног отварања симболично, као и сваке године, командант параде, вишеструки Љубичевски витез и тренер вишебојаца Раде Миловановић, затражио је од градоначелника Пожаревца дозволу да започне дефиле учесника овогодишњих игара а прошлогодишњи витез, Иван Станковић, предао је градоначелнику Пожаревца на чување сабљу витеза Љубичевских коњичких игара, која је у недељу предата новом витезу 49. Љубичевских коњичких игара. Свечаност је настављена парадом учесника на чијем челу су били учесници вишебоја, који су се борили за титулу витеза овогодишњих Љубичевских коњичких игара. Табачком чаршијом продефиловали су и припадници коњичке бригаде Београдске полиције, гости из неколико ергела, а посебна атракција били су мали волтижери у фијакерима. На бини је у вечерњим сатима наступио плесни клуб „Болеро“, концерт је одржала Драгана Мирковић, а поводом отварање 49. ЉКИ небо изнад Пожаревца обојио је и спектакуларан ватромет.

Отварање 49. Љубичевских Коњичких игара Отварање 49. Љубичевских Коњичких игара

49. Љубичевске Коњичке Игре 49. Љубичевске Коњичке Игре

Minister of Health of the Republic of Serbia, Prof. Dr Slavica Djukic Dejanovic, officially opened the 49th Games in Ljubicevo, and did not hide his delight spontaneous parade participant events in the main square. – Pozarevac with Ljubicevo Equestrian Games, which have grown into an institution of national and international level of skills and proven tradition, a symbol of love not only the sport and the outdoors, but also love for each participant alike – said the Minister Dejanovic.

Parade in downtown Pozarevac traditional addressing dignitaries and heads of city Pozarevac and music program open another, 49 Ljubicevo Equestrian Games. This year citizens of Pozarevac and their many guests were printed in a central city street, to see the parade, which is in Pozarevac staged every year in honor of knighthood, the libertarian tradition of nurturing and love among all people of the world.

The ceremony began in the Serbian anthem “God of Justice” by the female choir intoned the city Barili from Pozarevac led by prof. Katalin Tasic, and then addressed the crowd Mayor of Pozarevac and President of the Organizing Committee Miomir Ilic.

 

Požarevac-kept tradition of horsemanship and bravery. Our heads from the Paddock widely renowned, winning over the former Yugoslavia, and we hope to restore its former glory. This event is not only a brand, but the entire city of Serbia. So we tried that in these ten days, yet satisfy the tastes of all our city’s rich holding up their associated events, said Mayor of Pozarevac Ilic welcoming crowd and their guests who came from all over Serbia and the Diaspora.

This year’s Ljubicevo Equestrian Games was officially opened by the Minister of Health in the Government of the Republic of Serbia, Prof. Dr Slavica Djukic Dejanovic.

-On the Square of Liberty, on the foundations of an ancient, now widely “Tabacka bazaar”, good hosts for decades greet your guests of different ages, and I was especially happy to be here today, there are many children. Ljubicevo horse games for that, takes us back to the time of Prince Milos Obrenovic, when Pozarevac was the capital city, a beautiful resort Ljubicevo, partly as an explanation for the duration, the beauty of art, warm hospitality and desire to Ljubicevo years until the next game as soon as possible thundering. And so 49 times. Many years ago, in this place was born out of genuine tourist and sports event enriched by associations with the eternal values: peace, love, friendship. Such values are not random here, have their sources, because in Pozarevac 1718th Peace was signed between the Austrian Empire and the Ottoman Empire. We are today not only in the sporting event, but also in peace. Pozarevac, with Ljubicevo Equestrian Games that grew into an institution of national and international level of skills and proven tradition, a symbol of love not only the sport, but the nature and love for each participant equally, said the health minister said, adding that Kostolac Viminacijum, Gallery of Milena Pavlovic Barili and unique tent is a symbol of peace, with gold-bearing Pek and vividly Homolje, make the tourist postcard Branicevo. For it is one of the most Pozarevac destinations in Serbia which certainly contributes to the tradition of equestrian games that are classified among the oldest tourist event, the minister said Djukic Dejanovic 49th opening Games.

The opening game was attended by the Deputy Mayor Vukica Vasic, President of Assembly Zarko Pivac and deputy Milic Jovanovic, heads of local government of Branicevo district directors of public companies and institutions. The ceremony continued with a parade led by the participants were members of the gymnasts, who fought for a knighthood this year Ljubicevo Equestrian Games. On Main Street were paraded Cavalry Brigade and members of the Belgrade police, several guests from the paddock, and special attractions were small riders in carriages. On stage in the evening performed a dance club, “Bolero”, the concert was held by Dragana Mirkovic, regarding the opening of 49th LJKI Pozarevac colored sky above the spectacular fireworks.

Отварање 49. Љубичевских Коњичких игара Отварање 49. Љубичевских Коњичких игара

49. Љубичевске Коњичке Игре 49. Љубичевске Коњичке Игре

Подели са другима: Facebook Twitter