Početak » Aktuelno » Obaveštenja » Servisne informacije
 

Informacije i zakazivanje termina građana u Gradskoj upravi Grada Požarevca

U cilju sprečavanja širenja zaraze i zaštite zdravlja zaposlenih i građana Gradska uprava Grada Požarevca će od 18.3.2020. godine rad sa strankama obavljati u terminu od 8 do 13 časova, uz prethodno obavezno zakazivanje termina putem elektronske pošte ili telefona i to prethodnog dana do 14 časova. Za sve informacije i zakazivanje termina građani se mogu obratiti putem sledećih kontakt telefona i e-mail adresa:

ODELjENjE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Tel.012/539-638

E-mail: dzivanovic@pozarevac.rs

 

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

Tel: 012/539-675

E-mail:  bkoci@pozarevac.rs

 

ODELjENjE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, POLjOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Tel. 012/539-676

E-mail: marko.savic@pozarevac.rs

Tel: 012/539-726

E-mail: mvasic@pozarevac.rs

 

ODELjENjE ZA KOMUNALNE POSLOVE I ENERGETIKU

Tel: 012/539-740

E-mail: iperisic@pozarevac.rs

 

ODELjENjE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE

 Tel. 012/539-649

 E-mail:imanojlovic@pozarevac.rs

 Tel: 012/539-646

 E-mail: ruzica.stanojevic@pozarevac.rs

 

ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Tel: 012/539-684

E-mail: jbjelajac@pozarevac.rs

Tel: 012/539-716

E-mail: mrajkovic@pozarevac.rs

 

ODELjENjE ZA BUDžET I FINANSIJE

Tel: 065/89-18-295

E-mail: mdabic@pozarevac.rs

 

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU

Tel: 064/891-81-58

E-mail: nzivkovic@pozarevac.rs

 

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

Tel:012/539-962

E-mail: sanja.ivkovic@pozarevac.rs

 

ODELjENjE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

Tel:012/539-760

E-mail: bspasovic@pozarevac.rs

 

KOMUNALNA POLICIJA

Tel: 012/210-899

         064/897-58-29

E-mail: nlukic@pozarevac.rs

 

ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Tel: 066/187-378

E-mail: lvasic@pozarevac.rs

Tel: 012/539-659

E-mail: ljmilivojevic@pozarevac.rs

 

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

                                                                            GRADA POŽAREVCA

s.r.  Aleksandar Simonović, dipl. pravnik

Podeli sa drugima: Facebook Twitter