Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Iskustva u gradnji regionalne deponije Building a regional landfill

Bane Spasović i Milić Jovanović posetili užičku deponiju

Predsednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović i zamenik predsednika Milić Jovanović posetili su regionalnu deponiju smeća u Užicu radi sticanja konkretnih iskustava u ovoj oblasti pošto gradnja objekta iste namene predstoji i našem kraju.

Užička deponija

Regionalna deponija smeća

Domaćin gostima iz Požarevca bio je direktor ovog preduzeća Nedeljko Milosavljević. On je detaljno upoznao goste sa procesom obezbeđivanja svih uslova za izgradnju jednog ovakvog objekta čije funkcionisanje ima sličnosti sa onim što predstoji požarevačkom kraju. Spasović i Jovanović su izrazili veliko zadovoljstvo iskustvima stečenim prilikom ove posete koja će doprineti sagledavanju mogućnosti za realizaciju projekta izgradnje savremene deponije za opštine sa teritorije Braničevskog upravnog okruga.

regionalna_deponija-2

regionalna_deponija-4

Inače, JKP „Duboko“ Užice, zaduženo za izgradnju i unapređenje regionalnog sistema upravljanja komunalnim otpadom, preuzima sav komunalni otpad iz devet lokalnih samouprava, a radi se o prvom projektu u našoj zemlji koji se, uz podršku Vlade Srbije i Evropske unije, realizuje posle usvajanja nacionalne strategije upravljanja komunalnim otpadom.

Kapaciteti ovog preduzeća omogućavaju ekološki pouzdano sakupljanje, transport, tretman i deponovanje komunalnog otpada iz Regije Duboko, koja na površini od 5.300 m3 obuhvata 335 naselja sa 350.000 stanovnika. Komunalna preduzeća iz gradova i opština osnivača i dalje obavljaju svoju osnovnu delatnost – prikupljanje otpada i transport do pretovarnih, odnosno transfer stanica, izuzev JKP „Bioktoš“, i nisu konkurencija JKP “Duboko” Užice, jer gašenjem lokalnih deponija ovo preduzeće preuzima lidersku ulogu u dopremanju, selekciji i deponovanju komunalnog otpada.

regionalna_deponija-3

Sa lokalnim komunalnim preduzećima razvijaće se primarna selekcija otpada na mestu nastanka. Ovo je veoma važan segment, ne samo za ovo preduzeće, već i za razvoj i unapređenje regionalnog sistema upravljanja komunalnim otpadom. Sistem primarne selekcije direktno utiče na efektivnost i efikasnost Centra za sekundarnu selekciju. Primarna i sekundarna selekcija su u direktnoj zavisnosti u finansijskom i organizacionom smislu.Bane Spasovic and Milic Jovanovic visited landfill in Uzice

President of the Assembly Bane Spasovic and Vice President Milic Jovanovic visited the regional dump in Uzice to gain concrete experience in this area since construction of the building facing the same purpose and our end.

Užička deponija

Užička deponija

 

Hosts guests from Pozarevac was director of the company Nedeljko Milosavljevic. He is thoroughly acquainted them with the process of providing all requirements for the construction of such a facility whose operation is similar to what lies ahead Pozarevac end. Spasovic and Jovanovic expressed great satisfaction with the experience gained during this visit that will contribute to the perception of possibilities for the realization of the construction of modern landfills in the territory of the municipality Branicevo administrative district.

regionalna_deponija-2

Otherwise, the PUC  „Duboko“ in Uzice, in charge of the construction and improvement of the regional waste management system, taking all their waste from nine local governments, and it is the first project in our country, with the support of the Government of Serbia and the European Union, implemented after adoption of a national strategy for managing municipal waste.

The capacity of the company allow the environmentally sound collection, transportation, treatment and disposal of waste from the region deep, that an area of ​​5,300 m3 covers 335 settlements with 350,000 inhabitants. Utility companies from cities and towns founders continue to perform its core business – collection and transport to the transshipment or transfer stations, except PUC „Bioktos“, and not to compete with the PUC „Duboko“ in Uzice, because shutting down the local dump this company takes the leading role in shipments, selecting and depositing waste.

regionalna_deponija-3

With local utility companies will develop primary selection of waste at the source. This is a very important part, not only for the company but also for the development and improvement of the regional waste management system. The system of primary selection directly affects the effectiveness and efficiency of the Center for the secondary selection. Primary and secondary selections are directly dependent on the financial and organizational terms.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter