Почетак » Актуелно » Обавештења » О Граду » Сервисне информације
 

Испирање дистрибутивне водоводне мреже у Пожаревцу

Обавештава се становништво Града Пожаревца, корисници који су прикључени на систем јавног снабдевања водом за пиће са изворишта у Пожаревцу, да ће се од суботе 22. октобра од 8 часова до недеље, 23. октобра у 8 часова вршити испирање дистрибутивне мреже у Пожаревцу третманом деградације биофилма које се први пут изводи на водоводној мрежи у граду.

ВАЖНО

Вода неће бити исправна за пиће у наведеном периоду, током вршења третмана, а грађани се обавештавају да је не користе за пиће ни након недеље у 8 сати, све док Завод за јавно здравље у Пожаревцу не заврши испитивање узорака и не оконча свеобухватне анализе исправности и о томе не обавести јавност.

Анализе ЗЗЈЗ могу потрајати најдуже 4 дана.

Након третмана мреже Завод ће извршити (мале) анализе на 18 мерних места на мрежи и још 4 анализе великог обима параметара, од којих су две на резервоарима и две на тачкама на мрежи. Резултати такозваних малих анализа биће познати истог дана, док ће резултати свеобухватних испитивања која се раде по хитном поступку бити завршени у наредним данима.

Безбедност воде за пиће утврдиће се када буду познати резултати свих поменутих анализа.

Третманом деградације биофилма који се први пут изводи на водоводној мрежи у граду биће обухваћен комплетна дистрибутивна мрежа, Резервоар на Кључу и резервоари на 2. и 3. висинској зони.

У периоду третман може доћи до појаве повећане мутноће на точећим местима.

Битно је да у току третмана корисници испуштају воду на свим точећим местима у својим објектима, како би третманом биле обухваћене и индивидуалне инсталације и испустили  евенуално наталожене суспендоване честице.

Иначе, вода се током читавог периода може користити за санитарне потребе.

Биофилм у цевовду је талог који на појединим местима (џеповима) у систему може да изазове микробиолошку неисправност воде за пиће.

Протоком времена таложи се у цевоводу и постаје подлога за развој патогених микроорганизама. Таква вода у цевоводима питке воде све више постаје озбиљан ЗДРАВСТВЕНИ РИЗИК који захтева предузимање одређених корективних мера, како би се превентивно деловало и спречили ризици по здравље људи.

Вишеслојни биофилм у дубљим слојевима апсолутно не долази у додир са стандардним средствима за дезинфекцију водоводне мреже, као ни са раствореним кисеоником присутним у мрежи. Због тога је нужно спровођење третамана у продуженом трајању којим ће се у потпуности уклонити све наслаге биофилма у мрежи и спречити његово обнављање.

Третман који се у краћим временским размацима користи у градовима на територији државе, током викенда први пут ће се радити на мрежи Пожаревца.

Средства за спровођење третмана, у износу од 12.293.054 динара обезбедило је Министарство државне управе и локалне самоуправе.

О термину испирања мреже са изворишта Ловац и ППВ Млава, корисници ће благовремено бити обавештени.