Почетак » Актуелно » О Граду
 

Историјски архив Пожаревац у Дому Војске СрбијеHistorical Archives of Pozarevac in the House of the Serbian Armed Forces

Промоција филма и монографије о Великом рату

Још једна веома запажена активност Историјског архива Пожаревац, у сарадњи са еминентним стручњацима, реализована је поводом обележавања стогодишњице Великог рата у Свечаној сали Дома Војске Србије представљени су монографија и филм „Србија и Браничево у Великом рату“. Ово је заједнички пројекат Историјског архива Пожаревац и Војног архива, којим је понуђен нови поглед на дешавања у Првом светском рату. Мало позната документа и до сада већином необјављене фотографије и илустрације из фондова Војног архива, Војног музеја, Историјског архива Пожаревац и Програмске архиве Радио телевизије Србије, прате 19 занимљивих стручних радова осморо аутора, углавном историчара и научних радника, познавалаца ратних збивања у Браничевском округу.

Промоција у Дому Војске

Промоција у Дому Војске

Читалачку публику и пажњу стручне и научне јавности аутори  луксузно урађене монографије, са више од 300 страница и 287 фотографија и архивских докумената, желе да привуку документованом причом не смо о ратним дешавањима у Србији, већ и о реперкусијама сурових ратних збивања на једну мању средину, као што је Браничево. Оно што ту публикацију чини вредном, поред обиља докумената који несумњиво доказују истину о узроцима, поводима, виновницима и жртвама рата, јесте тежња аутора да проговоре о патњама и жртвама округа који и својим симболичним именом Браничево, говори о улози Србије у Великом рату. Из тог разлога, монографија садржи нове увиде и закључке сваког аутора понаособ, представљене кроз две целине. Прва целина посвећена је почетку рата и победоносним операцијама српске војске, док се други део монографије базира на Браничеву у Великом рату.

О монографији и догађајима који су у њој расветљени, о храбрим ратницима из Браничева који су, борећи се у Дунавској дивизији првог и другог позива, одлучујуће утицали на ишод Колубарске битке, о бици на Мачковом камену у којој је више од 11 хиљада Браничеваца дало живот за слободу отаџбине и другим ратним збивањима, говорили су пуковник Милорад Секуловић, директор Војног архива, др Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац, потпуковник доцент др Слободан Ђукић, професор на Војној академији и проф. др Момчило Павловић, директор Института за савремену историју.

Након промоције, емитован је документарни филм „Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918“. Филм је приказан на 11. Међународном филмском фестивалу војно-патриотског филма у Волоколамску у Руској Федерацији где је, у конкуренцији 300 филмова из целог света, добио награду Организационог комитета фестивала за режију.Promotion of the film and monographs on the Great War

Another very noticeable activity of the Historical Archives of Pozarevac, in cooperation with experts, realized on the occasion of the centenary of the Great War in the Conference Hall of the Army of Serbia were presented monograph and the film “Serbia and Braničevo in the Great War.” This is a joint project of the Historical Archives of Pozarevac and Military Archive, which has offered a new perspective on the events of the First World War. A little-known document and so far mostly unpublished photographs and illustrations from the funds of the Military Archives, the Military Museum, the Historical Archives of Pozarevac and Programming archive of Radio Television of Serbia, following 19 interesting research papers eight authors, mostly historians and scholars, experts war in Branicevo.

Промоција у Дому Војске

Промоција у Дому Војске

Readership and attention of experts and scientists as authors luxuriously made monographs, with more than 300 pages and 287 photographs and archival documents, they want to attract documented story we are not about the war in Serbia, but also of the repercussions of brutal war in a smaller environment, as Branichevo. What makes this publication a valuable, despite the abundance of documents that clearly prove the truth about the causes, motives, culprits and victims of war, is the tendency of authors to speak about the suffering of the victims and their districts that symbolic name Branichevo, talks about the role of Serbia in the Great War. For this reason, the monograph contains new insights and conclusions of each author individually, presented in two parts. The first part is devoted to the beginning of the war and the victorious Serbian army operations, while the second part of the monograph is based on Branicevo in the Great War.

A monograph and the events that it explained, the brave warriors of the guard who were fighting in the Danube Division first and second call, decisively influenced Isoda Battle of Kolubara, on the battle of Mackov stone in which more than 11 thousand Braničevaca gave life for the freedom of the fatherland and other events of the war, they said Colonel Milorad Sekulović, director of the Military Archives, Dr. Jasmina Nikolic, director of the Historical Archives of Pozarevac, Lieutenant Colonel Assistant Professor Dr. Slobodan Djukic, a professor at the Military Academy and prof. Dr. Momcilo Pavlovic, director of the Institute for Contemporary History.

After the promotion, broadcast a documentary film “Serbia and Braničevo in the Great War 1914-1918”. The film was screened at the 11th International Film Festival of military-patriotic film in Volokolamsk in the Russian Federation where, in competition with 300 films from around the world, won the Organizing Committee of the festival director.

Подели са другима: Facebook Twitter