Početak » Obaveštenja
 

IZLOŽBA NEAFIRMISANIH KULTURNIH UMETNIKA U POŽAREVCU

Grad Požarevac u partnerstvu sa opštinom Anina iz Rumunije realizuje projekat “Kulturno povezivanje u svrhu jačanja turističke atraktivnosti u Regionu“. Opšti cilj projekta je promocija kulture i tradicije u cilju poboljšanja kulturnog turizma i turističke ponude u Prekograničnoj oblasti.

Ukupna vrednost projekta: 502.063,00 eura. Realizacija projekta je počela 23. decembra 2017. i trajaće 12 meseci.

Projekat promoviše kreativnost i međunarodno širenje kulture, transfer veština i znanja, mobilnost umetnika i cirkulaciju umetničkih i kulturnih dela i proizvoda.

Ključni ciljevi Projekta su razvijanje lokalnih turističkih privreda zasnovanih na poboljšanju kvaliteta turističkih usluga, održivom korišćenju prirodnog i kulturnog nasleđa, stvaranju kapaciteta i veština za kvalitetne turističke usluge, dizajniranju inovativnih proizvoda u Prekograničnim regionu i partnerstvima, poboljšanje pristupačnosti i održivosti turističke infrastrukture.

U okviru ovog projekta, kao jedna od aktivnosti, predviđena je izložba radova neafirmisanih umetnika, kao i proizvođača hrane po receptima karakterističnim za istočni deo Srbije.

Postavljeni su infopultovi u glavnoj ulici Grada, Tabačkoj čaršiji, na kojima će svoje radove i proizvode moći da predstave neafirmisani stvaraoci i umetnici koji do sada nisu imali priliku da svoje proizvode predstave na tržištu. Važno je napomenuti da se infopultovi izdaju bez novčane naknade, kao i da će taj vid predstavljanja biti uvršten kao redovna aktivnost Grada u letnjem periodu svake naredne godine.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter