Почетак » Обавештења » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Измена заказаног термина за одржавање јавне седнице Комисије за планове Града Пожаревца у вези са Нацртом Плана генералне регулације „Пожаревац 1“ и Извештајем о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 1“ на животну средину

Одељење за урбанизам Градске управе Града Пожаревца, на основу Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС“, број 30/2020 од 15.03.2020. године) и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 83/18 и 31/19), као и у складу са закључком Комисије за планове Града Пожаревца, са седнице која је одржана телефонским путем дана 13.03.2020. године, о измени заказаног термина за одржавање јавне седнице комисије за јавни увид у вези са Нацртом Плана генералне регулације „Пожаревац 1“
оглашава

ИЗМЕНУ ЗАКАЗАНОГ ТЕРМИНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 1“ И ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 1“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Града Пожаревца, одржаће се 08. маја 2020. године (петак), са почетком у 10 часова у великој сали Центра за културу у Пожаревцу, улица Јована Шербановића број 1. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе пред Комисијом за планове.

Подели са другима: Facebook Twitter