Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Izmene izveštaja komisije za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013.godiniAmendments to the Commission on the distribution of funds cultural, artistic societies in 2013

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD POŽAREVAC
Komisija za raspodelu sredstava
kulturno-umetničkim društvima
u 2013 godini
Broj: 01-06-4/2013-14a
28.02.2013. godine

IZMENE IZVEŠTAJA
Komisije za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini

Dana 29.03.2013. godine Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini u sastavu: dr Marina Nikolić predsednik komisije, član Gradskog veća grada Požarevca; Dragan Lazović, član komisije, Centar za kulturu Požarevac; Marija Vlajović član komisije, Centar za kulturu Požarevac; Zoran Đorđević član komisije, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Požarevca; Svetlana Peković , član komisije Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove Gradske uprave grada Požarevca u Izveštaju broj; 01-06-4/2013-14a od 28.02.2013.godine izvršila je izmene:

1.) U tački 1. stav 3 Napomena: Nedostaje izveštaj predsednika KUD-a o utrošenim sredstvima za 2012.godinu i finansijski izveštaj za 2012. godinu.

Menja se i glasi: Kompletna dokumentacija.
2.) U tački 4. stav 3 Napomena: Nema izjave predsednika KUD-a o utrošenim sredstvima i popis utrošenih sredstava za 2012. godinu i nema plan rada za 2013. godinu

Menja se i glasi: Kompletna dokumentacija.
3.) U tački 5. stav 3 Napomena: Nema fotokopiju PIB-a , ima dodatnih 28.000,00
Menja se i glasi:Kompletna dokumentacija.

4.) U tački 8 stav 4 Napomena: Nema plan rada i finansijski plan za 2013.godinu.
Menja se i glasi: Kompletna dokumentacija.
Izvršiti izmene u Izveštaju i uraditi prečišćen tekst.
Prigovor na predlog Komisije učesnici konkursa mogu uložiti u roku od 3 da na od dana objavljivanja, na adresu Komisije za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini : ul. Drinska br. 2 Požarevac.

 KUD – Izmena izveštaja za 2013. godinu

 KUD – Izveštaja za 2013. godinuREPUBLIKA SRBIJA
GRAD POŽAREVAC
Komisija za raspodelu sredstava
kulturno-umetničkim društvima
u 2013 godini
Broj: 01-06-4/2013-14a
28.02.2013. godine

IZMENE IZVEŠTAJA
Komisije za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini

Dana 29.03.2013. godine Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini u sastavu: dr Marina Nikolić predsednik komisije, član Gradskog veća grada Požarevca; Dragan Lazović, član komisije, Centar za kulturu Požarevac; Marija Vlajović član komisije, Centar za kulturu Požarevac; Zoran Đorđević član komisije, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Požarevca; Svetlana Peković , član komisije Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove Gradske uprave grada Požarevca u Izveštaju broj; 01-06-4/2013-14a od 28.02.2013.godine izvršila je izmene:

1.) U tački 1. stav 3 Napomena: Nedostaje izveštaj predsednika KUD-a o utrošenim sredstvima za 2012.godinu i finansijski izveštaj za 2012. godinu.

Menja se i glasi: Kompletna dokumentacija.
2.) U tački 4. stav 3 Napomena: Nema izjave predsednika KUD-a o utrošenim sredstvima i popis utrošenih sredstava za 2012. godinu i nema plan rada za 2013. godinu

Menja se i glasi: Kompletna dokumentacija.
3.) U tački 5. stav 3 Napomena: Nema fotokopiju PIB-a , ima dodatnih 28.000,00
Menja se i glasi:Kompletna dokumentacija.

4.) U tački 8 stav 4 Napomena: Nema plan rada i finansijski plan za 2013.godinu.
Menja se i glasi: Kompletna dokumentacija.
Izvršiti izmene u Izveštaju i uraditi prečišćen tekst.
Prigovor na predlog Komisije učesnici konkursa mogu uložiti u roku od 3 da na od dana objavljivanja, na adresu Komisije za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini : ul. Drinska br. 2 Požarevac.

 KUD – Izmena izveštaja za 2013. godinu

 KUD – Izveštaja za 2013. godinu

Podeli sa drugima: Facebook Twitter