Почетак » Обавештења » О Граду
 

Измене извештаја комисије за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013.годиниAmendments to the Commission on the distribution of funds cultural, artistic societies in 2013

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Комисија за расподелу средстава
културно-уметничким друштвима
у 2013 години
Број: 01-06-4/2013-14а
28.02.2013. године

ИЗМЕНЕ ИЗВЕШТАЈА
Комисије за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години

Дана 29.03.2013. године Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години у саставу: др Марина Николић председник комисије, члан Градског већа града Пожаревца; Драган Лазовић, члан комисије, Центар за културу Пожаревац; Марија Влајовић члан комисије, Центар за културу Пожаревац; Зоран Ђорђевић члан комисије, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца; Светлана Пековић , члан комисије Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца у Извештају број; 01-06-4/2013-14а од 28.02.2013.године извршила је измене:

1.) У тачки 1. став 3 Напомена: Недостаје извештај председника КУД-а о утрошеним средствима за 2012.годину и финансијски извештај за 2012. годину.

Мења се и гласи: Комплетна документација.
2.) У тачки 4. став 3 Напомена: Нема изјаве председника КУД-а о утрошеним средствима и попис утрошених средстава за 2012. годину и нема план рада за 2013. годину

Мења се и гласи: Комплетна документација.
3.) У тачки 5. став 3 Напомена: Нема фотокопију ПИБ-а , има додатних 28.000,00
Мења се и гласи:Комплетна документација.

4.) У тачки 8 став 4 Напомена: Нема план рада и финансијски план за 2013.годину.
Мења се и гласи: Комплетна документација.
Извршити измене у Извештају и урадити пречишћен текст.
Приговор на предлог Комисије учесници конкурса могу уложити у року од 3 да на од дана објављивања, на адресу Комисије за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години : ул. Дринска бр. 2 Пожаревац.

 КУД – Измена извештаја за 2013. годину

 КУД – Извештаја за 2013. годинуРЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Комисија за расподелу средстава
културно-уметничким друштвима
у 2013 години
Број: 01-06-4/2013-14а
28.02.2013. године

ИЗМЕНЕ ИЗВЕШТАЈА
Комисије за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години

Дана 29.03.2013. године Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години у саставу: др Марина Николић председник комисије, члан Градског већа града Пожаревца; Драган Лазовић, члан комисије, Центар за културу Пожаревац; Марија Влајовић члан комисије, Центар за културу Пожаревац; Зоран Ђорђевић члан комисије, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца; Светлана Пековић , члан комисије Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца у Извештају број; 01-06-4/2013-14а од 28.02.2013.године извршила је измене:

1.) У тачки 1. став 3 Напомена: Недостаје извештај председника КУД-а о утрошеним средствима за 2012.годину и финансијски извештај за 2012. годину.

Мења се и гласи: Комплетна документација.
2.) У тачки 4. став 3 Напомена: Нема изјаве председника КУД-а о утрошеним средствима и попис утрошених средстава за 2012. годину и нема план рада за 2013. годину

Мења се и гласи: Комплетна документација.
3.) У тачки 5. став 3 Напомена: Нема фотокопију ПИБ-а , има додатних 28.000,00
Мења се и гласи:Комплетна документација.

4.) У тачки 8 став 4 Напомена: Нема план рада и финансијски план за 2013.годину.
Мења се и гласи: Комплетна документација.
Извршити измене у Извештају и урадити пречишћен текст.
Приговор на предлог Комисије учесници конкурса могу уложити у року од 3 да на од дана објављивања, на адресу Комисије за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години : ул. Дринска бр. 2 Пожаревац.

 КУД – Измена извештаја за 2013. годину

 КУД – Извештаја за 2013. годину

Подели са другима: Facebook Twitter