Почетак » Обавештења » О Граду
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА КОНСУЛТАЦИЈА У ПОСТУПКУ EX-ANTE АНАЛИЗЕ   ЕФЕКАТА  ОПЦИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ   АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023.ГОДИНУ

У складу са чланом 44. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописима и садржини појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС“, бр 8/19) и  чланом 17. Одлуке о јавној расправи („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18) Радна група за израду  Локалног   акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2023.годину, у сарадњи са Одељењем за локални економски развој, пољопривреду  и заштиту животне средине Градске управе  Града Пожаревца, сачињава

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА КОНСУЛТАЦИЈА У

ПОСТУПКУ EX-ANTE АНАЛИЗЕ   ЕФЕКАТА  ОПЦИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ   АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023.ГОДИНУ

 

Радна група за израду  Локалног  акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2023.годину, у сарадњи са Одељењем  за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе  Града Пожаревца  започела је израду нацрта Локалног  акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2023.годину.

 

Спроведене су консултације у току ех-ante анализе ефеката нацрта Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2023. годину ради  идентификовања  потреба у циљу планирањa мера и активности у области активне политике запошљавања које ће Град Пожаревац спроводити у току 2023.године.

Као метод консултације коришћен је метод  упит НСЗ о заинтересованости незапослених лица за укључивање у програме и мере активне политике запошљавања.

 

Начин консултације са заинтересованом страном: електронским путем,  слањем мејла.

Датум : 24.јануар 2023.године

Циљ: утврђивање броја незапослених лица из свих категорија теже запосливих и њихове потребе за  укључивањем у програм и мере  активне политике запошљавања у 2023.години.

 

 

Ставови и изнета мишљења :

Укупан број лица која траже запослење у Пожаревцу закључно са 31.12.2022.године је 2.059, а број незапослених лица је 1.637. Тренутни број незапослених лица која су кроз индивидуалне планове запошљавања исказали заинтересованост за укључивање у мере активне политке запошљавање и то за организовање спровођења јавних радова је 108, стручне праксе 106 и за доделу субвенције за самозапошљавање 71.

Укупан број лица која траже запослење у испостави Костолац закључно са 31.12.2022.године је 1.144, а број незапослених лица је 1.137. Тренутни број незапослених лица у испостави Костолац која су кроз индивидуалне планове запошљавања исказали заинтересованост за укључивање у мере активне политке запошљавање и то за организовање спровођења јавних радова је 799, стручну праксу 9 и за доделу субвенције за самозапошљавање 2.

Сходно наведеном закључено је да су незапослена лица из свих категорија теже запосливих  заинтересована првенствено за укључивање у  Програм јавних радова, а затим  и у програм стручне праксе и доделу  субвенција за самозапошљавање.

 

Радна група  за израду Локалног акционог плана запошљавања

Града Пожаревца  за 2023. годину

 

с.р. Марко Милојевић, председник

Подели са другима: Facebook Twitter