Почетак » Заштита животне средине » Мониторинг
 

Извештај о загађености земљишта

Програм испитивања загађености земљишта на територији Пожаревца се спроводи на основу Уговора (Број: 404-599/09-03, односно ИИ-3 број: 5495/5 од 30. октобра 2009. године), закљученог између Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца и Градског завода за јавно здравље, Београд.

Законске основе успостављеног Програма испитивања загађености земљишта су садржане у Закону о заштити животне средине (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 135/04 и 36/09), Правилнику о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите изворишта водоснабдевања (»Службени гласник РС«, бр. 92/08), Правилнику о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања (»Службени гласник Р. С.«, бр. 23/94) и другим законским одредбама.

Уговором је предвиђено да се у току 2009. године узоркује и лабораторијски испита укупно 60 узорака земљишта са 30 локација на широј територији града Пожаревца.

 Извештај о испитивању загађености земљишта на територији града Пожаревца у 2015. години

 Извештај о испитивању загађености земљишта на територији града Пожаревца у 2014. години

 Извештај о испитивању загађености земљишта на територији града Пожаревца у 2013. години

 Извештај о испитивању загађености земљишта на територији града Пожаревца у 2011. години

 Извештај о испитивању загађености земљишта на територији града Пожаревца у 2010. години

 Извештај о испитивању загађености земљишта на територији града Пожаревца у 2009. години

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка:

//get.adobe.com/reader/