Почетак » Обавештења
 

Извештај са одржане јавне расправе

И З В Е Ш Т А Ј

са одржане јавне расправе

Јавна расправа је сазвана од стране Градског већа Града Пожаревца, закључком бр. 09-06-56/2019-1 од 04.04.2019. године, а на иницијативу Одељења за имовинско-правне послове Градске управе Града Пожаревца, бр. 07-353-35/2019 од 27.03.2019. године и иста је одржана у периоду од 09.04.2019. године до 15.04.2019. године.

Предмет јавне расправе био је следећи акт:

1) Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина.

Наведени нацрт одлуке стављен је на увид у просторијама Градске управе града Пожаревца, на интернет страници града Пожаревца www.pozarevac.rs,    на огласној  табли Градске управе града Пожаревца.

Позвани да учествују у јавној расправи су: грађани, представници цивилног друштва, стручна јавности и св други заинтересовани субјекти да се упознају са текстом нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

У периоду од 09.04.2019. године до 15.04.2019. године на службени mail bmiloradovic@pozarevac.rs пристигао је један предлог 14.04.2019. године.

Предлог од 14.04.2019 .године не може бити прихваћен јер је Одлуком о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца прописан рок на који се издају решења за заузеће површине јавне намене, а накнаде за фрижидере и монтажне објекте не може да се обједини јер није исти тип заузећа површине јавне намене.

Дана 16.04.2019. године одржан је отворени састанак и записник број 09-06-56/2019-1од 16.04.2019. године, са отвореног састанка, је саставни део овог извештаја.

Предлог са одржаног отвореног састанка да се назив одлуке допуни је прихваћен те сходно томе је сачињен предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца.

            Позиву да учествују у јавној расправи сем овог позваног нису се одазвали остали субјекти.

            Извештај сачињен 19.04.2019. године

ОБРАЂИВАЧИ

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР УРБАНИЗМА
Владимир Петровић, магистар просторног планирања

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
РУКОВОДИЛАЦ

Драгана Живановић, дипл. правник, с.р.

 

Подели са другима: Facebook Twitter