Почетак » Обавештења » О Граду
 

Извештај са одржане јавне расправе

Јавна расправа је сазвана од стране Градског већа Града Пожаревца, актом бр. 09-06-60/2019-4 од 18.04.2019. године, а на иницијативу Одељења за  локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине , бр. 014-30-18/2019 од 15.04.2019. године и иста је одржана у периоду од 21.04.2019. године до 30.04.2019. године.

Предмет јавне расправе био је следећи акт:

1) нацрт Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2019. годину.

Наведени нацрт закључка  стављен је на увид на интернет страници града Пожаревца www.pozarevac.rs,.

Позвани да учествују у јавној расправи су: грађани, удружења, стручна и остала  јавности , као и  сви други заинтересовани субјекти,  да се упознају са текстом нацрта Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2019. годину  и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

У периоду од 21.04.2019. године до 30.04.2019. године на службени mail marko.savic@pozarevac.rs није достављен ни један предлог, сугестија   и коментар.

Дана 30.04.2019. године одржан је отворени састанак, са кога је сачињен  записник број 09-06-60/2019-4 , а који је  саставни део овог извештаја.

Позиву за присуствовање отвореном састанку одазвали су се : Марко Савић, руководилац Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца, Соња Траиловић, саветник у  Одељењу  за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца и Славиша Стојковић,  члан Градског већа  Града Пожаревца ресорно задужен за  друштвене делатности и социјална   питања.

Предлог са одржаног отвореног састанка је да се  у тексту Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2019. годину,  на страни 9. у тачки 2.5. Локални подстицајни привреди,  изврши допуна у првом пасусу,  као и да се цео други пасис брише,  тако да  тачка 2.5. гласи:

„2.5. Локални подстицајни привреди

Ради стварања услова за оснивање нових предузећа, проширење услова/капацитета за нова предузећа, отварање нових радних места и стварање нових производа на својој територији, Град Пожаревац је у 2018. години донео  Програма локалног економског развоја Града Пожаревца  за период 2018. -2020. година („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/18), док се на годишењем нивоу  доноси одлука о условима и начину реализације истог. Град Пожаревац  наведеним Програм    реализује меру привлачење инвеститора и меру подстицање конкурентности,  док  меру    подстицање запошљавања спроводи  искључиво кроз реализацију  ЛАПЗ-а  на годишњем нивоу.“   

Овај извештај је сачињен дана 30.04.2019. године

ОБРАЂИВАЧИ:

 

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Славиша Стојковић, дипл. правник, с.р.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Марко Савић, дипл. политиколог, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter