Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Javna preduzeća deo dobiti vraćaju osnivaču

Uoči sednice Skupštine grada Požarevca, Gradsko veće u novom sazivu održalo je prvu vanrednu sednicu čiji je glavni zaključak bio da sva javna preduzeća ubuduće vraćaju 40 odsto neto dobiti ostvarene u 2011. godini osnivaču, zapravo, slivaće se u gradski budžet.

Gradonačelnik Miomir Ilić, je na konferenciji za medije povodom sednice Veća, objasnio da će preostalih 60 odsto, saglasno Zakonu o javnim preduzećima i privrednim društvima, poslužiti za povećanje kapitala ili pokrivanje dugova javnih preduzeća iz ranijih godina.

– Ukupno je sedam javnih preduzeća koja se nalaze u nadležnosti grada Požarevca. JKP „Komunalne službe“ prošle godine ostvarilo je neto dobit u visini 8.939.655 dinara, od čega je 40 posto, odnosno 3.575.866 dinara raspoređeno u korist javnih prihoda, dok 60 posto odlazi na povećanje kapitala osnivača. Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ imalo je neraspoređenu dobit od 6.984.448 dinara, 40 odsto, odnosno 2.789.779 dinara odlazi u korist javnih prihoda grada, a 60 posto za povećanje kapitala osnivača. Neraspoređena dobit JP „Toplifikacija“ je 41.382.609 dinara , od čega je 16.553.043 dinara raspoređeno u korist javnih prihoda Grada, dok će 60 posto pokrini gubitke preduzeća iz ranijih godina. Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ imalo je raspoređenu dobit od 1.188.266 dinara, 475.306 dinara od ukupne sume biti vraćeno Gradu. Radio difuzno preduzeće „Radio Požarevac“, prošle godine ostvarilo je dobit 75.378 dinara, od čega je 40 odsto, odnosno, 30.151.020 dinara, raspoređeno u korist javnih prihoda Grada. JP „Ljubičevo“ imalo je dobit u visini od 84.238 dinara, 33.695 dinara opredeljeno je u korist javnih prihoda, dok će se ostatkom pokriti gubici preduzeća. U prošloj godini JP „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“ ostvarila je dobit od 1.036.647 dinara, koja je raspoređena tako da 40 odsto odlazi u korist javnih prihoda Grada, dok se ostatak prenosi u narednu godinu kao višak prihoda. Gradsko veće ovakvu raspodelu dobiti javnih preduzeća, predložiće odbornicima Skupštine na usvajanje, saopštio je gradonačelnik Ilić obraćajući se javnosti. Ovih sedam javnih preduzeća su, inače u prošloj godini ostvarili ukupnu dobit od bezmalo 60 miliona dinara.

Na dnevnom redu našli su se i izveštaji o radu sa finansijskim pokazateljima poslovanja u prošloj godini javnih preduzeća: „Radio Požarevca“, „Direkcije za izgradnju“, „Toplifikacije“ i „Ljubičeva“ a razmatran je i zahtev JP „Direkcije za izgradnju“ za izmenu finansijskog plana u 2012. godini.

Novi saziv Gradskog veća usvojio je i izveštaj Komisije o finansiranju programa nevladinih organizacija i udruženja u ovoj godini iz sredstava budžeta. Usvojen je izveštaj Komisije za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi o čemu je govorila zamenica gradonačelnika, Vukica Vasić.

– Budžetom grada Požarevca, za sufinansiranje programa nevladinih organizacija i udruženja, opredeljeno je 1.500.000 dinara. Po prvi put ove godine opredelili smo i sredstva za sufinansiranje programa iz oblasti kulture, za koji je izdvojeno 2.000.000 dinara. Na ovaj konkurs pristiglo je 58 prijava, od kojih je 21 prihvaćena, a 37 odbijeno. Za omladinski, dečiji i humanitarni program, kao i za program iz privredne oblasti, izdvojeno je po 300.000 dinara. Za sportske i ekološke programe kao i za programe nacionalnih manjina i neklasifikovanog sadržaja, opredeljeno je po 10 odsto, odnosno po 150.000 dinara. Na konkurs je pristiglo ukupno 69 prijava od kojih je 26 odbijeno, a 10 nije bilo validno. U one koji nisu ispunjavali uslove konkursa spadaju i kandidati koji nisu posedovali deo potrebnih sredstva za sufinansiranje projekata koje su kandidovali. Komisija je dodelom sredstava za omladinske programe opredelila svih 300.000 dinara. Za humanitarene je dodelila 180.000, tako da je ostalo 120.000 dinara, dok su za privredni program ostala neraspoređena sredstva u visini od 30.000dinara. Za sportske, neklasifikovane i ekološke programe, rezervisana su sredstva u visini od po 150.000 dinara, dok za programe nacionalnih manjina nije pristigla nijedna prijava. S obzirom da su za realizaciju pojedinih programa utrošena manja sredstva od planiranih, komisija je rešila da 300.000 dinara iskoristi za programe društvenog značaja kao što su programi: Udruženje pčelara ( 46.000 dinara ), Udruženje građana „Kreativna pedagogija“ (64.000 dinara), i Udruženja Srpsko-grčkog prijateljstva (100.000 dinara). Ostatak sredstava raspodeliće se naknadnim izjašnjavanjem Gradskoga veća po pristiglim prijavama i zahtevima, naglasila je Vasić.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter