Почетак » Актуелно » О Граду
 

Јавна предузећа део добити враћају оснивачу

Уочи седнице Скупштине града Пожаревца, Градско веће у новом сазиву одржало је прву ванредну седницу чији је главни закључак био да сва јавна предузећа убудуће враћају 40 одсто нето добити остварене у 2011. години оснивачу, заправо, сливаће се у градски буџет.

Градоначелник Миомир Илић, је на конференцији за медије поводом седнице Већа, објаснио да ће преосталих 60 одсто, сагласно Закону о јавним предузећима и привредним друштвима, послужити за повећање капитала или покривање дугова јавних предузећа из ранијих година.

– Укупно је седам јавних предузећа која се налазе у надлежности града Пожаревца. ЈКП „Комуналне службе“ прошле године остварило је нето добит у висини 8.939.655 динара, од чега је 40 посто, односно 3.575.866 динара распоређено у корист јавних прихода, док 60 посто одлази на повећање капитала оснивача. Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ имало је нераспоређену добит од 6.984.448 динара, 40 одсто, односно 2.789.779 динара одлази у корист јавних прихода града, а 60 посто за повећање капитала оснивача. Нераспоређена добит ЈП „Топлификација“ је 41.382.609 динара , од чега је 16.553.043 динара распоређено у корист јавних прихода Града, док ће 60 посто покрини губитке предузећа из ранијих година. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ имало је распоређену добит од 1.188.266 динара, 475.306 динара од укупне суме бити враћено Граду. Радио дифузно предузеће „Радио Пожаревац“, прошле године остварило је добит 75.378 динара, од чега је 40 одсто, односно, 30.151.020 динара, распоређено у корист јавних прихода Града. ЈП „Љубичево“ имало је добит у висини од 84.238 динара, 33.695 динара опредељено је у корист јавних прихода, док ће се остатком покрити губици предузећа. У прошлој години ЈП „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ остварила је добит од 1.036.647 динара, која је распоређена тако да 40 одсто одлази у корист јавних прихода Града, док се остатак преноси у наредну годину као вишак прихода. Градско веће овакву расподелу добити јавних предузећа, предложиће одборницима Скупштине на усвајање, саопштио је градоначелник Илић обраћајући се јавности. Ових седам јавних предузећа су, иначе у прошлој години остварили укупну добит од безмало 60 милиона динара.

На дневном реду нашли су се и извештаји о раду са финансијским показатељима пословања у прошлој години јавних предузећа: „Радио Пожаревца“, „Дирекције за изградњу“, „Топлификације“ и „Љубичева“ а разматран је и захтев ЈП „Дирекције за изградњу“ за измену финансијског плана у 2012. години.

Нови сазив Градског већа усвојио је и извештај Комисије о финансирању програма невладиних организација и удружења у овој години из средстава буџета. Усвојен је извештај Комисије за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури о чему је говорила заменица градоначелника, Вукица Васић.

– Буџетом града Пожаревца, за суфинансирање програма невладиних организација и удружења, опредељено је 1.500.000 динара. По први пут ове године определили смо и средства за суфинансирање програма из области културе, за који је издвојено 2.000.000 динара. На овај конкурс пристигло је 58 пријава, од којих је 21 прихваћена, а 37 одбијено. За омладински, дечији и хуманитарни програм, као и за програм из привредне области, издвојено је по 300.000 динара. За спортске и еколошке програме као и за програме националних мањина и некласификованог садржаја, опредељено је по 10 одсто, односно по 150.000 динара. На конкурс је пристигло укупно 69 пријава од којих је 26 одбијено, а 10 није било валидно. У оне који нису испуњавали услове конкурса спадају и кандидати који нису поседовали део потребних средства за суфинансирање пројеката које су кандидовали. Комисија је доделом средстава за омладинске програме определила свих 300.000 динара. За хуманитарене је доделила 180.000, тако да је остало 120.000 динара, док су за привредни програм остала нераспоређена средства у висини од 30.000динара. За спортске, некласификоване и еколошке програме, резервисана су средства у висини од по 150.000 динара, док за програме националних мањина није пристигла ниједна пријава. С обзиром да су за реализацију појединих програма утрошена мања средства од планираних, комисија је решила да 300.000 динара искористи за програме друштвеног значаја као што су програми: Удружење пчелара ( 46.000 динара ), Удружење грађана „Креативна педагогија“ (64.000 динара), и Удружења Српско-грчког пријатељства (100.000 динара). Остатак средстава расподелиће се накнадним изјашњавањем Градскога већа по пристиглим пријавама и захтевима, нагласила је Васић.

Подели са другима: Facebook Twitter