Početak » Aktuelno » O Gradu » Projekat "Upravljanje imovinom - korist za sve"
 

Javna prezentacija projekta “Upravljanje imovinom“Public presentation of the “Asset Management”

Javna prezentacija projekta „Upravljanje imovinom – korist za sve”, okupila je partnere ko-aplikante, odnosno predstavnike opština koji učestvuju na ovom projektu. U cilju predstavljanja aktivnosti na  Projektu, očekivanim rezultatima i benefitima do kojih će dovesti sama realizacija, koordinator i strateški partner Grad Požarevac, okupio je partnere, predstavnike opština: Velika Plana, Žagubica, Veliko Gradište, Kučevo, Petrovac na Mlavi i Golubac.

Pozdravljajući brojne goste i učesnike u diskusiji, o značaju ovog projekta i punoj podršci koju mu pruža lokalna samouprava grada Požarevca, govorio je gradonačelnik Miomir Ilić.

Upravljanje imovinom - korist za sve

Upravljanje imovinom – korist za sve

Menadžer projekta, Danijela Tufegdžić je istakla da je predviđeno da se za svih sedam partnera sakupe, evidentiraju i unesu u bazu podaci  za  ukupno  20 hiljada jedinica.  Preko Projekta, biće uspostavljena jedinstvena baza podataka o svoj popisanoj imovini u javnoj svojini,za grad Požarevac i šest partnera na Projektu. Postojanje baze podataka celokupne javne imovine  (građevinske parcele, poslovni i stambeni objekti, ulice, trgovi, parkovi, nekategorisani  i kategorisani  putevi) omogućiće postojanje svih podataka na jednom mestu.  Projekat je počeo februara ove godine, a rok za realizaciju je do kraja februara meseca 2015. godine. Za realizaciju ovog projekta, preko  programa “Exchange 4” koji finansira EU, izdvojeno je  219.147,90 evra.

Javna prezentacija projekta „Upravljanje imovinom – korist za sve”, okupila je partnere ko-aplikante, odnosno predstavnike opština koji učestvuju na ovom projektu. U cilju predstavljanja aktivnosti na  Projektu, očekivanim rezultatima i benefitima do kojih će dovesti sama realizacija, koordinator i strateški partner Grad Požarevac, okupio je partnere, predstavnike opština: Velika Plana, Žagubica, Veliko Gradište, Kučevo, Petrovac na Mlavi i Golubac.

Pozdravljajući brojne goste i učesnike u diskusiji, o značaju ovog projekta i punoj podršci koju mu pruža lokalna samouprava grada Požarevca, govorio je gradonačelnik Miomir Ilić.

Upravljanje imovinom - korist za sve

Upravljanje imovinom – korist za sve

Menadžer projekta, Danijela Tufegdžić je istakla da je predviđeno da se za svih sedam partnera sakupe, evidentiraju i unesu u bazu podaci  za  ukupno  20 hiljada jedinica.  Preko Projekta, biće uspostavljena jedinstvena baza podataka o svoj popisanoj imovini u javnoj svojini,za grad Požarevac i šest partnera na Projektu. Postojanje baze podataka celokupne javne imovine  (građevinske parcele, poslovni i stambeni objekti, ulice, trgovi, parkovi, nekategorisani  i kategorisani  putevi) omogućiće postojanje svih podataka na jednom mestu.  Projekat je počeo februara ove godine, a rok za realizaciju je do kraja februara meseca 2015. godine. Za realizaciju ovog projekta, preko  programa “Exchange 4” koji finansira EU, izdvojeno je  219.147,90 evra.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter