Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Javna rasprava: radna grupa za izradu LAP za borbu protiv korupcije

RADNA GRUPA ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BORBU   PROTIV KORUPCIJE GRADA POŽAREVCA 2017-2020.GODINE

S A Z I V A

 JAVNU RASPRAVU

  1. Nacrta Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije Grada Požarevca 2017-2020.

Navedeni nacrt pana staviti na uvid u Službi za lokalno ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, investicije i stanovanje Gradske uprave Grada Požarevca, na internet stranicama Grada Požarevca www.pozarevac.rs, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Pozivaju se svi zainteresovani građani na području Grada Požarevca, pravna lica sa teritorije Grada Požarevca, predstavnici civilnog društva i nevladine organizacije, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 27.6.2017. godine zaključno do 29.6.2017. godine i daju primedbe i predloge na naveden nacrt plana putem elektronske pošte na adresu uprava@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava Grada Požarevca, Služba za lokalno ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, investicije i stanovanje Gradske uprave Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, sa naznakom: „Primedbe na Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije Grada Požarevca 2017-2020.“.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini Grada Požarevca.

PREDSEDNIK RADNE GRUPE,

Bojan Ilić s.r

Podeli sa drugima: Facebook Twitter