Почетак » Обавештења » О Граду
 

Јавна расправа: радна група за израду ЛАП за борбу против корупције

РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ   ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2017-2020.ГОДИНЕ

С А З И В А

 ЈАВНУ РАСПРАВУ

  1. Нацрта Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020.

Наведени нацрт пана ставити на увид у Служби за локално економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање Градске управе Града Пожаревца, на интернет страницама Града Пожаревца www.pozarevac.rs, огласној табли Градске управе Града Пожаревца и огласној табли Градске општине Костолац.

Позивају се сви заинтересовани грађани на подручју Града Пожаревца, правна лица са територије Града Пожаревца, представници цивилног друштва и невладине организације, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 27.6.2017. године закључно до 29.6.2017. године и дају примедбе и предлоге на наведен нацрт плана путем електронске поште на адресу uprava@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа Града Пожаревца, Служба за локално економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање Градске управе Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, са назнаком: „Примедбе на Локални акциони план за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020.“.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини Града Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК РАДНЕ ГРУПЕ,

Бојан Илић с.р

Подели са другима: Facebook Twitter