Почетак » Обавештења » О Граду
 

Јавна седница Комисије за планове града ПожаревцаThe public meeting of the Planning Committee of Pozarevac

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОБАВЕШТАВА

Да ће се јавна седница Комисије за планове града Пожаревца, на којој ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида у Нацрт Плана генералне регулације Костолца и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Костолца на животну средину, одржати дана 16.05.2013. године, са почетком у 10 сати у скупштинској сали Градске општине Костолац.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 Градске управе града Пожаревца, телефон број 539 – 647.

City Administration of Požarevac

INFORMS

That the public meeting of the Planning Committee of Požarevac, which will be considered delivered remarks during the public review of the draft General Regulation Plan Kostolac and report on Strategic Environmental Assessment of general regulation Kostolac on the environment, held on 16.05.2013. , beginning at 10 am in the Assembly Hall of the City Municipality of Kostolac.

Further information can be obtained from the office 137 of the City of Pozarevac, phone number 539 – 647.