Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс о додели бесповратних средстава путем субвенција за унашпређење говедарске производњеPublic tender to award grants through subsidies to improve cattle production

На основу члана 9. став 3. тачка 3. Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj 5/2009, 4/2010 и 8/2011), и Одлуке о расписивању јавног конкурса за доделу средстава број 184/2012 од 05.12.2012. године Управног одбора Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца, Управни одбор расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ПУТЕМ СУБВЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2012. ГОДИНИ

01. Предмет:

– избор корисника средстава за реализацију Програма мера за доделу бесповратних средстава, у циљу стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој сточарске производње на територији града Пожаревца и градске општине Костолац.

– текст Јавног конкурса је објављен на огласној табли Градске управе града Пожаревца и градске општине Костолац, као и месним канцеларијама и на веб страни Града Пожаревца.

02. Програм мера:

– унапређење и развој говедарске производње у 2012. години, путем доделе бесповратних средстава/субвенција за говеда у тову (мушког пола отељено од 29. новембра 2011. и у 2012.год.).

– износ бесповратних средстава је 10.000,00 динара по једном грлу.

03. Услови

општи услови:

-пријава власника грла на конкурс за одобравање средстава ,

-фотокопија пасоша грла, са обе стране,

-фотокопија личне карте власника грла,

-фотокопија наменског рачунa регистрованог газдинства,

-бизнис план, за преко 100 грла.

посебни услови:

Право коришћења средстава по овој Одлуци, имају физичка лица на територији града Пожаревца, која се баве сточарском  производњом, и испуњавају следеће услове:

– потврда да је газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава на подручју града Пожаревца,

– потврда да је грло уписано у регистар надлежног Министарства,

– да је од момента расписивања конкурса нема промена власника грла

– да је учесник конкурса као и било који члан домаћинства, измирио сва доспела потраживања према Аграрном фонду за развој пољопривреде града Пожаревца.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у листу „Реч народа“, закључно са 26. децембром 2012. године.

Пријаву са свим наведеним доказима подносилац доставља у затвореној коверти са назнаком:

НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС АГРАРНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

на следећој адреси: Град Пожаревац, улица Дринска бр.2, 12000 Пожаревац.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Образац пријаве може се узети и предати у сеоским месним канцеларијама од 9 до 14 часова или у писарници канцеларија број 9, зграде Скупштине града Пожаревца.

Број: 184/2012-1

05.12.2012. године

П о ж а р е в а ц

АГРАРНИ ФОНД  ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

На основу члана 9. став 3. тачка 3. Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj 5/2009, 4/2010 и 8/2011), и Одлуке о расписивању јавног конкурса за доделу средстава број 184/2012 од 05.12.2012. године Управног одбора Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца, Управни одбор расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ПУТЕМ СУБВЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2012. ГОДИНИ

01. Предмет:

– избор корисника средстава за реализацију Програма мера за доделу бесповратних средстава, у циљу стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој сточарске производње на територији града Пожаревца и градске општине Костолац.

– текст Јавног конкурса је објављен на огласној табли Градске управе града Пожаревца и градске општине Костолац, као и месним канцеларијама и на веб страни Града Пожаревца.

02. Програм мера:

– унапређење и развој говедарске производње у 2012. години, путем доделе бесповратних средстава/субвенција за говеда у тову (мушког пола отељено од 29. новембра 2011. и у 2012.год.).

– износ бесповратних средстава је 10.000,00 динара по једном грлу.

03. Услови

општи услови:

-пријава власника грла на конкурс за одобравање средстава ,

-фотокопија пасоша грла, са обе стране,

-фотокопија личне карте власника грла,

-фотокопија наменског рачунa регистрованог газдинства,

-бизнис план, за преко 100 грла.

посебни услови:

Право коришћења средстава по овој Одлуци, имају физичка лица на територији града Пожаревца, која се баве сточарском  производњом, и испуњавају следеће услове:

– потврда да је газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава на подручју града Пожаревца,

– потврда да је грло уписано у регистар надлежног Министарства,

– да је од момента расписивања конкурса нема промена власника грла

– да је учесник конкурса као и било који члан домаћинства, измирио сва доспела потраживања према Аграрном фонду за развој пољопривреде града Пожаревца.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у листу „Реч народа“, закључно са 26. децембром 2012. године.

Пријаву са свим наведеним доказима подносилац доставља у затвореној коверти са назнаком:

НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС АГРАРНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

на следећој адреси: Град Пожаревац, улица Дринска бр.2, 12000 Пожаревац.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Образац пријаве може се узети и предати у сеоским месним канцеларијама од 9 до 14 часова или у писарници канцеларија број 9, зграде Скупштине града Пожаревца.

Број: 184/2012-1

05.12.2012. године

П о ж а р е в а ц

АГРАРНИ ФОНД  ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Подели са другима: Facebook Twitter