Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava putem subvencija za unašpređenje govedarske proizvodnjePublic tender to award grants through subsidies to improve cattle production

Na osnovu člana 9. stav 3. tačka 3. Statuta Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj 5/2009, 4/2010 i 8/2011), i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava broj 184/2012 od 05.12.2012. godine Upravnog odbora Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca, Upravni odbor raspisuje

JAVNI KONKURS 

O DODЕLI BЕSPOVRATNIH SRЕDSTAVA

PUTЕM SUBVЕNCIJA ZA UNAPRЕĐЕNJЕ GOVЕDARSKЕ PROIZVODNJЕ  NA TЕRITORIJI GRADA POŽARЕVCA U 2012. GODINI

01. Predmet:

– izbor korisnika sredstava za realizaciju Programa mera za dodelu bespovratnih sredstava, u cilju stvaranja uslova za očuvanje, podsticanje, unapređenje i razvoj stočarske proizvodnje na teritoriji grada Požarevca i gradske opštine Kostolac.

– tekst Javnog konkursa je objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i gradske opštine Kostolac, kao i mesnim kancelarijama i na veb strani Grada Požarevca.

02. Program mera:

– unapređenje i razvoj govedarske proizvodnje u 2012. godini, putem dodele bespovratnih sredstava/subvencija za goveda u tovu (muškog pola oteljeno od 29. novembra 2011. i u 2012.god.).

– iznos bespovratnih sredstava je 10.000,00 dinara po jednom grlu.

03. Uslovi

opšti uslovi:

-prijava vlasnika grla na konkurs za odobravanje sredstava ,

-fotokopija pasoša grla, sa obe strane,

-fotokopija lične karte vlasnika grla,

-fotokopija namenskog računa registrovanog gazdinstva,

-biznis plan, za preko 100 grla.

posebni uslovi:

Pravo korišćenja sredstava po ovoj Odluci, imaju fizička lica na teritoriji grada Požarevca, koja se bave stočarskom  proizvodnjom, i ispunjavaju sledeće uslove:

– potvrda da je gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava na području grada Požarevca,

– potvrda da je grlo upisano u registar nadležnog Ministarstva,

– da je od momenta raspisivanja konkursa nema promena vlasnika grla

– da je učesnik konkursa kao i bilo koji član domaćinstva, izmirio sva dospela potraživanja prema Agrarnom fondu za razvoj poljoprivrede grada Požarevca.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u listu „Reč naroda“, zaključno sa 26. decembrom 2012. godine.

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilac dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

NЕ OTVARAJ – JAVNI KONKURS AGRARNOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVRЕDЕ GRADA POŽARЕVCA,

na sledećoj adresi: Grad Požarevac, ulica Drinska br.2, 12000 Požarevac.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Obrazac prijave može se uzeti i predati u seoskim mesnim kancelarijama od 9 do 14 časova ili u pisarnici kancelarija broj 9, zgrade Skupštine grada Požarevca.

Broj: 184/2012-1

05.12.2012. godine

P o ž a r e v a c

AGRARNI FOND  ZA RAZVOJ POLJOPRIVRЕDЕ GRADA POŽARЕVCA

Na osnovu člana 9. stav 3. tačka 3. Statuta Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj 5/2009, 4/2010 i 8/2011), i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava broj 184/2012 od 05.12.2012. godine Upravnog odbora Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca, Upravni odbor raspisuje

JAVNI KONKURS 

O DODЕLI BЕSPOVRATNIH SRЕDSTAVA

PUTЕM SUBVЕNCIJA ZA UNAPRЕĐЕNJЕ GOVЕDARSKЕ PROIZVODNJЕ  NA TЕRITORIJI GRADA POŽARЕVCA U 2012. GODINI

01. Predmet:

– izbor korisnika sredstava za realizaciju Programa mera za dodelu bespovratnih sredstava, u cilju stvaranja uslova za očuvanje, podsticanje, unapređenje i razvoj stočarske proizvodnje na teritoriji grada Požarevca i gradske opštine Kostolac.

– tekst Javnog konkursa je objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i gradske opštine Kostolac, kao i mesnim kancelarijama i na veb strani Grada Požarevca.

02. Program mera:

– unapređenje i razvoj govedarske proizvodnje u 2012. godini, putem dodele bespovratnih sredstava/subvencija za goveda u tovu (muškog pola oteljeno od 29. novembra 2011. i u 2012.god.).

– iznos bespovratnih sredstava je 10.000,00 dinara po jednom grlu.

03. Uslovi

opšti uslovi:

-prijava vlasnika grla na konkurs za odobravanje sredstava ,

-fotokopija pasoša grla, sa obe strane,

-fotokopija lične karte vlasnika grla,

-fotokopija namenskog računa registrovanog gazdinstva,

-biznis plan, za preko 100 grla.

posebni uslovi:

Pravo korišćenja sredstava po ovoj Odluci, imaju fizička lica na teritoriji grada Požarevca, koja se bave stočarskom  proizvodnjom, i ispunjavaju sledeće uslove:

– potvrda da je gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava na području grada Požarevca,

– potvrda da je grlo upisano u registar nadležnog Ministarstva,

– da je od momenta raspisivanja konkursa nema promena vlasnika grla

– da je učesnik konkursa kao i bilo koji član domaćinstva, izmirio sva dospela potraživanja prema Agrarnom fondu za razvoj poljoprivrede grada Požarevca.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u listu „Reč naroda“, zaključno sa 26. decembrom 2012. godine.

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilac dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

NЕ OTVARAJ – JAVNI KONKURS AGRARNOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVRЕDЕ GRADA POŽARЕVCA,

na sledećoj adresi: Grad Požarevac, ulica Drinska br.2, 12000 Požarevac.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Obrazac prijave može se uzeti i predati u seoskim mesnim kancelarijama od 9 do 14 časova ili u pisarnici kancelarija broj 9, zgrade Skupštine grada Požarevca.

Broj: 184/2012-1

05.12.2012. godine

P o ž a r e v a c

AGRARNI FOND  ZA RAZVOJ POLJOPRIVRЕDЕ GRADA POŽARЕVCA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter