Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни Конкурс за доделу подстицајних средстава за пчеларе почетнике на територији града Пожаревца Public competition for the granting of incentives for beekeepers beginners in the city of Pozarevac

На основу члана 3. Правилник о подстицајима за пчеларе почетнике на територији града Пожаревца у 2014. години број 01-06-140/2014-4 од 1. септембра 2014. године и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-140/2014-4-1 од 1. септембра 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

ЈАВНИ   КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЧЕЛАРЕ ПОЧЕТНИКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2014. ГОД.

Расписује се Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за пчеларе почетнике на територији града Пожаревца у 2014. години. У финансијском плану Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца у 2014. години, за ову врсту субвенције, опредељена су средства у поглављу II Подстицаји за мере руралног развоја у четвртој тачки подршка за унапређење примарне пољопривредне производње.

 Јавни Конкурс за доделу подстицајних средстава за пчеларе почетнике

На основу члана 3. Правилник о подстицајима за пчеларе почетнике на територији града Пожаревца у 2014. години број 01-06-140/2014-4 од 1. септембра 2014. године и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-140/2014-4-1 од 1. септембра 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

ЈАВНИ   КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЧЕЛАРЕ ПОЧЕТНИКЕ НА ТЕРИТОРШИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2014. ГОД.

Расписује се Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за пчеларе почетнике на територији града Пожаревца у 2014. години. У финансијском плану Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца у 2014. години, за ову врсту субвенције, опредељена су средства у поглављу II Подстицаји за мере руралног развоја у четвртој тачки подршка за унапређење примарне пољопривредне производње.

 Јавни Конкурс за доделу подстицајних средстава за пчеларе почетнике