Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs za dodelu podstijcajnih sredstava u ostvarivanju prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinjaThe public tender for the allocation of funds podstijcajnih to the right of recourse against the insurance premium crops, fruits, perennial plantations, nurseries and animals

Na osnovu člana 3. Pravilnika o ostvarivanju npasa na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini broj 01-06-140/2014-3 od 1. septembra 2014. godinei Zaključka Gradskog veća gradaPožarevca broj 01-06-140/2014-3-1 od 1. septembra 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

JAVNI   KONKURS

ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OSTVARIVANjU PRAVA

NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANjA USEVA, PLODOVA,

VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA

NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2014. GODINI

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, a u cilju realizacije Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2014. godinu.

 Javni konkurs za dodelu podstijcajnih sredstavaNa osnovu člana 3. Pravilnika o ostvarivanju npasa na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini broj 01-06-140/2014-3 od 1. septembra 2014. godinei Zaključka Gradskog veća gradaPožarevca broj 01-06-140/2014-3-1 od 1. septembra 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

JAVNI   KONKURS

ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OSTVARIVANjU PRAVA

NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANjA USEVA, PLODOVA,

VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA

NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U 2014. GODINI

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, a u cilju realizacije Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2014. godinu.

 Javni konkurs za dodelu podstijcajnih sredstava

Podeli sa drugima: Facebook Twitter