Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс за доделу подстијцајних средстава у остваривању права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животињаThe public tender for the allocation of funds podstijcajnih to the right of recourse against the insurance premium crops, fruits, perennial plantations, nurseries and animals

На основу члана 3. Правилника о остваривању npasa на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња на територији града Пожаревца у 2014. години број 01-06-140/2014-3 од 1. септембра 2014. годинеи Закључка Градског већа градаПожаревца број 01-06-140/2014-3-1 од 1. септембра 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

ЈАВНИ   КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА

НА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА,

ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2014. ГОДИНИ

Расписује се Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, а у циљу реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014. годину.

 Јавни конкурс за доделу подстијцајних средставаНа основу члана 3. Правилника о остваривању npasa на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња на територији града Пожаревца у 2014. години број 01-06-140/2014-3 од 1. септембра 2014. годинеи Закључка Градског већа градаПожаревца број 01-06-140/2014-3-1 од 1. септембра 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

ЈАВНИ   КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА

НА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА,

ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2014. ГОДИНИ

Расписује се Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, а у циљу реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014. годину.

 Јавни конкурс за доделу подстијцајних средстава