Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs za imenovanje direktora javnog preduzeća „TOPLIFIKACIJA“ The public tender for the appointment of directors of a public company “Toplifikacija”

GRAD POŽAREVAC

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

Broj: 01-06-211/16a

Datum: 24.12.2014.godine

12000 Požarevac, Drinska 2

 

Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13- autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon ) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje  direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac (“Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 13/14), Skupština grada Požarevca   objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE  DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA  „TOPLIFIKACIJA“ POŽAREVAC

 

Podaci o javnom preduzeću:

Javno  preduzeće „Toplifikacija“ Požarevac, 12000 Požarevac, ulica Trg Radomira Vujovića br. 2; pretežna delatnost: 35.30 –  snabdevanje parom i klimatizacija.

 Radno mesto:

Direktor Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, na period od 4 godine.

Uslovi : Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati koji, osim opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), ispunjavaju i sledeće uslove: da ima visoko obrazovanje iz tehničke,ekonomske ili pravne oblasti; pet godina radnog iskustva u struci; da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.

Mesto rada: Požarevac.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine: u izbornom postupku, usmenim razgovorom  proveravaju se stručne, organizacione i druge sposobnosti za uspešno organizovanje i obavljanje funkcije direktora.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

–  izvod iz matične knjige rođenih;

–  uverenje o državljanstvu;

– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje);

–  dokaz o stručnoj spremi;

–  fotokopija radne knjižice;

–  dokaz da lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“ Komisiji za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac  na adresu Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, sa naznakom “Za Javni konkurs – za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, putem pošte ili preko pisarnice Gradske uprave grada Požarevca. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Zorica Marković, tel. 012 – 539-677.

Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Komisija će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.
Ovaj javni konkurs je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 1/2015 od 6.1.2015. godine, dnevnom listu “Danas“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca www.pozarevac.rs .

 Javni konkursGRAD POŽAREVAC

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

Broj: 01-06-211/16a

Datum: 24.12.2014.godine

12000 Požarevac, Drinska 2

 

Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13- autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon ) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje  direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac (“Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 13/14), Skupština grada Požarevca   objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE  DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA  „TOPLIFIKACIJA“ POŽAREVAC

 

Podaci o javnom preduzeću:

Javno  preduzeće „Toplifikacija“ Požarevac, 12000 Požarevac, ulica Trg Radomira Vujovića br. 2; pretežna delatnost: 35.30 –  snabdevanje parom i klimatizacija.

 Radno mesto:

Direktor Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, na period od 4 godine.

Uslovi : Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati koji, osim opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), ispunjavaju i sledeće uslove: da ima visoko obrazovanje iz tehničke,ekonomske ili pravne oblasti; pet godina radnog iskustva u struci; da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.

Mesto rada: Požarevac.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine: u izbornom postupku, usmenim razgovorom  proveravaju se stručne, organizacione i druge sposobnosti za uspešno organizovanje i obavljanje funkcije direktora.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

–  izvod iz matične knjige rođenih;

–  uverenje o državljanstvu;

– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje);

–  dokaz o stručnoj spremi;

–  fotokopija radne knjižice;

–  dokaz da lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“ Komisiji za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac  na adresu Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, sa naznakom “Za Javni konkurs – za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, putem pošte ili preko pisarnice Gradske uprave grada Požarevca. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Zorica Marković, tel. 012 – 539-677.

Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Komisija će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.
Ovaj javni konkurs je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 1/2015 od 6.1.2015. godine, dnevnom listu “Danas“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca www.pozarevac.rs .

 Javni konkurs

Podeli sa drugima: Facebook Twitter