Почетак » Актуелно » Обавештења » Конкурси
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Градско веће Града Пожаревца донело је Одлуку о расписивању јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Пожаревца, број 09-06-102/2022-1 од 26. јула 2022. године.

            Град Пожаревац подржава следеће мере енергетске санације:

  1. Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће,
  2. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице,
  3. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће,
  4. Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице,
  5. Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде,
  6. Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће,
  7. Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана расписивања конкурса (27. јул 2022. године), закључно са даном 11. август 2022. године.

Јавни позив и пријавни обрасци се налазе у прилогу или се могу преузети у канцеларији број 9 Градске управе Града Пожаревца у штампаном облику.

МОЛИМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ НА РАСПИСАН КОНКУРС.