Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni poziv fizičkim i pravnim licima za prijavu zemljišta i/ili objekata namenjenih prodaji odnosno davanju u zakupPublic invitation to individuals and legal persons for registration of land and/or facilities intended for sale or lease

Na osnovu člana 84. stav 5 Statuta grada Požarevca (“Službeni glasnik grada Požarevca“ br.2/08 i 6/09), a u skladu sa Strategijom održivog razvoja grada Požarevca od 2009.-2013. usvojene 10.04.2009. u cilju realizacije projekta “Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje“

GRADONAČELNIK GRADA POŽAREVCA

raspisuje

JAVNI POZIV

fizičkim i pravnim licima za prijavu zemljišta i/ili objekata

namenjenih prodaji odnosno davanju u zakup

Grad Požarevac – Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj ima interes da se obim privrednih aktivnosti na teritoriji grada poveća, zbog čega želimo da promovišemo sve lokacije podesne za poslovanje, bilo da su u vlasništvu grada, privrednih subjekata ili fizičkih lica.

Naš grad, sa izuzetnim strateškim položajem i povoljnim infrastrukturnim okruženjem, je veoma atraktivan kao mesto za razvoj poslovanja.

Domaći i strani investitori zainteresovani su za kupovinu, odnosno iznajmljivanje izgrađenog i neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i objekata proizvodne i skladišne namene.

U smislu partnerstva Grad P ož a revac Vas poziva na saradnju, tako što će Vaše parcele i objekte proizvodne i skladišne namene, uz Vašu saglasnost, uvrstiti u ponudu lokacija za investiranje i na taj način Vas povezati sa potencijalnim investitorima.

Interes ćete imati Vi, kroz bolje iskorišćenje objekata i zemljišta, kroz mogućnost novih poslovnih kontakata, kao i Vaš grad, kroz zapošljavanje lokalnog stanovništva i podizanje životnog standarda.

Grad Požarevac će u okviru pripremnih aktivnosti za promociju lokacija pribaviti:

 • Kopije plana katastarske parcele od Republičkog geodetskog zavoda
 • Izvod iz lista nepokretnosti od Republičkog geodetskog zavoda, ili vlasnički list iz zemljoknjižnog odeljenja Osnovnog suda u Požarevcu
 • Informacije o infrastrukturnoj opremljenosti od Javnih i Javno komunalnih preduzeća i
 • „Informaciju o lokaciji“ prema urbanističko-planskoj dokumentaciji od nadležnog Odeljenja za urbanizam i građevinsko-pravne poslove Gradske uprave grada Požarevca

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica, da uz potrebne dokaze prijave Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, parcelu i/ili objekat, kao slobodnu lokaciju koju imaju u svom vlasništvu, a koju nameravaju da otuđe, odnosno daju u zakup.

Grad će, putem Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj u najboljem interesu vlasnika, prijavljenu parcelu promovisati i ponuditi na prodaju, odnosno davanje u zakup zainteresovanom investitoru ili omogućiti kontakt vlasnika i investitora

Uslovi za prijavljivanje slobodne lokacije su:

 • Da se parcela nalazi na teritoriji KO Požarevac.
 • Da se podnese popunjen obrazac prijave

(Obrazac prijave se može preuzeti u Kancelariji za LER, kanc.br.36 Gradske uprave grada Požarevca, ul. Drinska 2 ili u elektronskoj formi sa sajta Grada).

Obrazac prijave se podnosi u jednom primerku, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za javni poziv – Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje“, u Kancelariji za LER, kanc.br.36 Gradske uprave grada Požarevca

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE: 30.09.2012

Za više informacija se možete javiti:

→ Gradskoj upravi grada Požarevca, Kancelariji za lokalno-ekonomski razvoj, kanc.br.36; telefonom , (012) 539-678, (012) 539-676 ili e-maila: ler@pozarevac.rs

OBRAZAC PRIJAVE:

 Obrazac u .doc formatu

 Obrazac u .pdf formatuNa osnovu člana 84. stav 5 Statuta grada Požarevca (“Službeni glasnik grada Požarevca“ br.2/08 i 6/09), a u skladu sa Strategijom održivog razvoja grada Požarevca od 2009.-2013. usvojene 10.04.2009. u cilju realizacije projekta “Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje“

GRADONAČELNIK GRADA POŽAREVCA

raspisuje

JAVNI POZIV

fizičkim i pravnim licima za prijavu zemljišta i/ili objekata

namenjenih prodaji odnosno davanju u zakup

Grad Požarevac – Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj ima interes da se obim privrednih aktivnosti na teritoriji grada poveća, zbog čega želimo da promovišemo sve lokacije podesne za poslovanje, bilo da su u vlasništvu grada, privrednih subjekata ili fizičkih lica.

Naš grad, sa izuzetnim strateškim položajem i povoljnim infrastrukturnim okruženjem, je veoma atraktivan kao mesto za razvoj poslovanja.

Domaći i strani investitori zainteresovani su za kupovinu, odnosno iznajmljivanje izgrađenog i neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i objekata proizvodne i skladišne namene.

U smislu partnerstva Grad P ož a revac Vas poziva na saradnju, tako što će Vaše parcele i objekte proizvodne i skladišne namene, uz Vašu saglasnost, uvrstiti u ponudu lokacija za investiranje i na taj način Vas povezati sa potencijalnim investitorima.

Interes ćete imati Vi, kroz bolje iskorišćenje objekata i zemljišta, kroz mogućnost novih poslovnih kontakata, kao i Vaš grad, kroz zapošljavanje lokalnog stanovništva i podizanje životnog standarda.

Grad Požarevac će u okviru pripremnih aktivnosti za promociju lokacija pribaviti:

 • Kopije plana katastarske parcele od Republičkog geodetskog zavoda
 • Izvod iz lista nepokretnosti od Republičkog geodetskog zavoda, ili vlasnički list iz zemljoknjižnog odeljenja Osnovnog suda u Požarevcu
 • Informacije o infrastrukturnoj opremljenosti od Javnih i Javno komunalnih preduzeća i
 • „Informaciju o lokaciji“ prema urbanističko-planskoj dokumentaciji od nadležnog Odeljenja za urbanizam i građevinsko-pravne poslove Gradske uprave grada Požarevca

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica, da uz potrebne dokaze prijave Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, parcelu i/ili objekat, kao slobodnu lokaciju koju imaju u svom vlasništvu, a koju nameravaju da otuđe, odnosno daju u zakup.

Grad će, putem Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj u najboljem interesu vlasnika, prijavljenu parcelu promovisati i ponuditi na prodaju, odnosno davanje u zakup zainteresovanom investitoru ili omogućiti kontakt vlasnika i investitora

Uslovi za prijavljivanje slobodne lokacije su:

 • Da se parcela nalazi na teritoriji KO Požarevac.
 • Da se podnese popunjen obrazac prijave

(Obrazac prijave se može preuzeti u Kancelariji za LER, kanc.br.36 Gradske uprave grada Požarevca, ul. Drinska 2 ili u elektronskoj formi sa sajta Grada).

Obrazac prijave se podnosi u jednom primerku, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za javni poziv – Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje“, u Kancelariji za LER, kanc.br.36 Gradske uprave grada Požarevca

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE: 30.09.2012

Za više informacija se možete javiti:

→ Gradskoj upravi grada Požarevca, Kancelariji za lokalno-ekonomski razvoj, kanc.br.36; telefonom , (012) 539-678, (012) 539-676 ili e-maila: ler@pozarevac.rs

OBRAZAC PRIJAVE:

 Obrazac u .doc formatu

 Obrazac u .pdf formatu

Podeli sa drugima: Facebook Twitter