Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни позив физичким и правним лицима за пријаву земљишта и/или објеката намењених продаји односно давању у закупPublic invitation to individuals and legal persons for registration of land and/or facilities intended for sale or lease

На основу члана 84. став 5 Статута града Пожаревца (”Службени гласник града Пожаревца” бр.2/08 и 6/09), а у складу са Стратегијом одрживог развоја града Пожаревца од 2009.-2013. усвојене 10.04.2009. у циљу реализације пројекта ”Повећање броја слободних локација за инвестирање”

ГРАДОНАЧЕЛНИK ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

физичким и правним лицима за пријаву земљишта и/или објеката

намењених продаји односно давању у закуп

Град Пожаревац – Канцеларија за локални економски развој има интерес да се обим привредних активности на територији града повећа, због чега желимо да промовишемо све локације подесне за пословање, било да су у власништву града, привредних субјеката или физичких лица.

Наш град, са изузетним стратешким положајем и повољним инфраструктурним окружењем, је веома атрактиван као место за развој пословања.

Домаћи и страни инвеститори заинтересовани су за куповину, односно изнајмљивање изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта, као и објеката производне и складишне намене.

У смислу партнерства Град П ож а ревац Вас позива на сарадњу, тако што ће Ваше парцеле и објекте производне и складишне намене, уз Вашу сагласност, уврстити у понуду локација за инвестирање и на тај начин Вас повезати са потенцијалним инвеститорима.

Интерес ћете имати Ви, кроз боље искоришћење објеката и земљишта, кроз могућност нових пословних контаката, као и Ваш град, кроз запошљавање локалног становништва и подизање животног стандарда.

Град Пожаревац ће у оквиру припремних активности за промоцију локација прибавити:

 • Копије плана катастарске парцеле од Републичког геодетског завода
 • Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода, или власнички лист из земљокњижног одељења Основног суда у Пожаревцу
 • Информације о инфраструктурној опремљености од Јавних и Јавно комуналних предузећа и
 • “Информацију о локацији” према урбанистичко-планској документацији од надлежног Одељења за урбанизам и грађевинско-правне послове Градске управе града Пожаревца

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица, да уз потребне доказе пријаве Канцеларији за локални економски развој, парцелу и/или објекат, као слободну локацију коју имају у свом власништву, а коју намеравају да отуђе, односно дају у закуп.

Град ће, путем Канцеларије за локално-економски развој у најбољем интересу власника, пријављену парцелу промовисати и понудити на продају, односно давање у закуп заинтересованом инвеститору или омогућити контакт власника и инвеститора

Услови за пријављивање слободне локације су:

 • Да се парцела налази на територији КО Пожаревац.
 • Да се поднесе попуњен образац пријаве

(Образац пријаве се може преузети у Канцеларији за ЛЕР, канц.бр.36 Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска 2 или у електронској форми са сајта Града).

Образац пријаве се подноси у једном примерку, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив – Повећање броја слободних локација за инвестирање“, у Канцеларији за ЛЕР, канц.бр.36 Градске управе града Пожаревца

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ: 30.09.2012

За више информација се можете јавити:

→ Градској управи града Пожаревца, Канцеларији за локално-економски развој, канц.бр.36; телефоном , (012) 539-678, (012) 539-676 или e-maila: ler@pozarevac.rs

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ:

 Образац у .doc формату

 Образац у .pdf форматуНа основу члана 84. став 5 Статута града Пожаревца (”Службени гласник града Пожаревца” бр.2/08 и 6/09), а у складу са Стратегијом одрживог развоја града Пожаревца од 2009.-2013. усвојене 10.04.2009. у циљу реализације пројекта ”Повећање броја слободних локација за инвестирање”

ГРАДОНАЧЕЛНИK ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

физичким и правним лицима за пријаву земљишта и/или објеката

намењених продаји односно давању у закуп

Град Пожаревац – Канцеларија за локални економски развој има интерес да се обим привредних активности на територији града повећа, због чега желимо да промовишемо све локације подесне за пословање, било да су у власништву града, привредних субјеката или физичких лица.

Наш град, са изузетним стратешким положајем и повољним инфраструктурним окружењем, је веома атрактиван као место за развој пословања.

Домаћи и страни инвеститори заинтересовани су за куповину, односно изнајмљивање изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта, као и објеката производне и складишне намене.

У смислу партнерства Град П ож а ревац Вас позива на сарадњу, тако што ће Ваше парцеле и објекте производне и складишне намене, уз Вашу сагласност, уврстити у понуду локација за инвестирање и на тај начин Вас повезати са потенцијалним инвеститорима.

Интерес ћете имати Ви, кроз боље искоришћење објеката и земљишта, кроз могућност нових пословних контаката, као и Ваш град, кроз запошљавање локалног становништва и подизање животног стандарда.

Град Пожаревац ће у оквиру припремних активности за промоцију локација прибавити:

 • Копије плана катастарске парцеле од Републичког геодетског завода
 • Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода, или власнички лист из земљокњижног одељења Основног суда у Пожаревцу
 • Информације о инфраструктурној опремљености од Јавних и Јавно комуналних предузећа и
 • “Информацију о локацији” према урбанистичко-планској документацији од надлежног Одељења за урбанизам и грађевинско-правне послове Градске управе града Пожаревца

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица, да уз потребне доказе пријаве Канцеларији за локални економски развој, парцелу и/или објекат, као слободну локацију коју имају у свом власништву, а коју намеравају да отуђе, односно дају у закуп.

Град ће, путем Канцеларије за локално-економски развој у најбољем интересу власника, пријављену парцелу промовисати и понудити на продају, односно давање у закуп заинтересованом инвеститору или омогућити контакт власника и инвеститора

Услови за пријављивање слободне локације су:

 • Да се парцела налази на територији КО Пожаревац.
 • Да се поднесе попуњен образац пријаве

(Образац пријаве се може преузети у Канцеларији за ЛЕР, канц.бр.36 Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска 2 или у електронској форми са сајта Града).

Образац пријаве се подноси у једном примерку, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив – Повећање броја слободних локација за инвестирање“, у Канцеларији за ЛЕР, канц.бр.36 Градске управе града Пожаревца

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ: 30.09.2012

За више информација се можете јавити:

→ Градској управи града Пожаревца, Канцеларији за локално-економски развој, канц.бр.36; телефоном , (012) 539-678, (012) 539-676 или e-maila: ler@pozarevac.rs

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ:

 Образац у .doc формату

 Образац у .pdf формату

Подели са другима: Facebook Twitter