Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni poziv za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniPublic call for submission of the request for use of agricultural land owned by the state

Na osnovu člana 61 Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“br 62/06, 65/08-dr zakon i 41/09), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade radi izrade Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca za 2015 godinu

I.Pozivaju se obrazovne ustanove-škole, stručne poljoprivredne službe, socijalne ustanove, visokoobrazovne ustanove-fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva ( u daljem tekstu: ustanove) da dostave zahtev za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade na teritoriji grada Požarevca za 2015 godinu Komisiji za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija), u površini koja je primerena delatnosti kojom se bave( obrazovne ustanove-škole, stručne poljoprivredne službe, socijalne ustanove najviše do 100 hektara, a visokoobrazovne ustanove-fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva najviše do 1000 hektara), radi izrade Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca za 2015 godinu.

II Potrebna dokumentacija:

1.Obrazac zahteva koji mora biti čitko popunjen u celosti, potpisan i overen pečatom.

2.Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice ( ne stariji od 6 meseci);

3. Prepis lista nepokretnosti za sve katastarske opštine, osim za deo KO Požarevac komasacija „Polje“ gde je potrebno dostaviti overen prepis pravnosnažnog rešenja-izvoda o raspodeli komasacione mase zajedno sa Izveštajem RGZ-SKN Požarevac o trenutnom stanju upisa svojine na kat. parcelama raspodeljenim iz komasacione mase u privremenom listu nepokretnosti. Prepis lista nepokretnosti ne sme biti stariji od 6 meseci od momenta izdavanja.

4.Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koristi bez plaćanja naknade ( po članu 61 Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

Obrazac zahteva može se preuzeti u kancelariji broj 136 Gradske uprave Požarevac Drinska broj 2 radnim danima od 7-15 sati.

Zahtev za potrebnom dokumentacijom predaje se pisarnici Gradske uprave Požarevac u kancelariju broj 9 , i preporučeno putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2015 godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini.

III Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz tačke II ovog poziva je 30 oktobar 2014 godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnom pozivu smatraće se neblagovremenim.

Zainteresovana lica informacije mogu dobiti u kancelariji broj 136 Gradske uprave grada Požarevca radnim danima od 7-15 sati ili na telefon 012/539-648:

IV Ovaj javni poziv objaviti na oglasnoj tabli gradske uprave grada Požarevca, u novinskom izdanju „Reč naroda“ Požarevac, i na internet stranici grada Požarevca www.pozarevac.rs.

KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOGZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Na osnovu člana 61 Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“br 62/06, 65/08-dr zakon i 41/09), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade radi izrade Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca za 2015 godinu

I.Pozivaju se obrazovne ustanove-škole, stručne poljoprivredne službe, socijalne ustanove, visokoobrazovne ustanove-fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva ( u daljem tekstu: ustanove) da dostave zahtev za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade na teritoriji grada Požarevca za 2015 godinu Komisiji za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija), u površini koja je primerena delatnosti kojom se bave( obrazovne ustanove-škole, stručne poljoprivredne službe, socijalne ustanove najviše do 100 hektara, a visokoobrazovne ustanove-fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva najviše do 1000 hektara), radi izrade Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca za 2015 godinu.

II Potrebna dokumentacija:

1.Obrazac zahteva koji mora biti čitko popunjen u celosti, potpisan i overen pečatom.

2.Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice ( ne stariji od 6 meseci);

3. Prepis lista nepokretnosti za sve katastarske opštine, osim za deo KO Požarevac komasacija „Polje“ gde je potrebno dostaviti overen prepis pravnosnažnog rešenja-izvoda o raspodeli komasacione mase zajedno sa Izveštajem RGZ-SKN Požarevac o trenutnom stanju upisa svojine na kat. parcelama raspodeljenim iz komasacione mase u privremenom listu nepokretnosti. Prepis lista nepokretnosti ne sme biti stariji od 6 meseci od momenta izdavanja.

4.Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koristi bez plaćanja naknade ( po članu 61 Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

Obrazac zahteva može se preuzeti u kancelariji broj 136 Gradske uprave Požarevac Drinska broj 2 radnim danima od 7-15 sati.

Zahtev za potrebnom dokumentacijom predaje se pisarnici Gradske uprave Požarevac u kancelariju broj 9 , i preporučeno putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2015 godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Požarevca u državnoj svojini.

III Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz tačke II ovog poziva je 30 oktobar 2014 godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnom pozivu smatraće se neblagovremenim.

Zainteresovana lica informacije mogu dobiti u kancelariji broj 136 Gradske uprave grada Požarevca radnim danima od 7-15 sati ili na telefon 012/539-648:

IV Ovaj javni poziv objaviti na oglasnoj tabli gradske uprave grada Požarevca, u novinskom izdanju „Reč naroda“ Požarevac, i na internet stranici grada Požarevca www.pozarevac.rs.

KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOGZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Podeli sa drugima: Facebook Twitter