Почетак » Обавештења » О Граду
 

Јавни позив за обуку о пољопривредној пластеничкој производњиPublic call for training on agricultural greenhouse production

УДРУЖЕЊЕ РОМА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА

ПОЖАРЕВАЦ

Удружење Рома Браничевског округа из Пожаревца у сарадњи са Градом Пожаревцом и Пољопривредном саветодавном стручном службом Пожаревац, расписује

Јавни позив за обуку о

 пољопривредној пластеничкој призводњи

Јавни позив за обуку Ромкиња и Рома о пољопривредној пластеничкој призводњи  у оквиру пројекта „Развој задругарства у функцији самозапошљавања Ромкиња и Рома у Граду Пожаревцу“ који се спроводи у оквиру програма „Техничка подршка Канцеларији за људска и мањинска права за реализацију Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији“, а финансира средствима Мисије ОЕБС-а у Србији и  Шведске агенције за међународну развојну сарадњу – СИДА, има за циљ да:

 1. Унапредити примену Локалног акционог плана за побољшање положаја Ромкиња и Рома
 2. Унапреди предузетништво код Ромкиња и Рома;
 3. Иницира цивилно-јавна партнерстава у области запошљавања Ромкиња и Рома;
 4. Повећа видљивост позитивног грађанског активизма ромске популације.

Програм обуке

Теоријска и практична обука о пољопривредној пластеничкој призводњи  биће спроведена у трајању  од 5 месеци у периоду од 01.маја 2014.године до 30.септембра 2014.године у оквиру комплекса Пољопривредне стручне службе у Пожаревцу.

Циљна група су незапослене социјално угрожене Ромкиње и Роми, заинтересоване/и да се обучавају и ангажују у раду новоосноване пољопривредне задруге и у пољопривредној пластеничкој производњи.

Директне кориснице/и пројекта биће 10 Ромкиња и 10 Рома, укупно 20 особа, који ће проћи селекцију, обуку, основати Задругу и наставити да се у оквиру ње баве пластеничким узгојем. Обуку ће спровести експерти из Пољопривредне саветодавне стручне службе Пожаревац.

Критеријуми за учешће на обуци

За учествовање на обуци могу да нам се обрате особе које испуњавају следеће критеријуме:

 1. Да сте припадник/ца ромске националне мањине
 2. Да имате завршену минимум основну школу
 3. Да сте незапослени и регистровани у Националној служби за запошљавање
 4. Да имате место пребивалишта на територији града Пожаревца

Како се пријавити

За учешће на програму обуке потребно је попунити кратак упитник са основним подацима који можете преузети у просторијама Ромског Едукативног Центра у улици Моше Пијаде бб (старе касарне) у Пожаревцу или нам послати захтев за достављање Формулара за обуку електронским путем на нашу „е-маил“ адресу:  urbo.po@open.telekom.rs

Рок за подношење пријава је петак, 18.април 2014.године

За све додатне информације можете нам се обратити електронским путем на е-маил: urbo.po@open.telekom.rs, путем телефона на број 012/213-783 или лично у просторијама организације у улици Моше Пијаде бб у Пожаревцу (објекат Ромског Едукативног Центра).

Пројекат је подржан финансијским средствима Мисије ОЕБС-а у Србији и  Шведске агенције за међународну развојну сарадњу – СИДА, који се спроводи у оквиру програма „Техничка подршка Канцеларији за људска и мањинска права за реализацију Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији“

УДРУЖЕЊЕ РОМА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА

ПОЖАРЕВАЦ

Удружење Рома Браничевског округа из Пожаревца у сарадњи са Градом Пожаревцом и Пољопривредном саветодавном стручном службом Пожаревац, расписује

Јавни позив за обуку о

 пољопривредној пластеничкој призводњи

Јавни позив за обуку Ромкиња и Рома о пољопривредној пластеничкој призводњи  у оквиру пројекта „Развој задругарства у функцији самозапошљавања Ромкиња и Рома у Граду Пожаревцу“ који се спроводи у оквиру програма „Техничка подршка Канцеларији за људска и мањинска права за реализацију Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији“, а финансира средствима Мисије ОЕБС-а у Србији и  Шведске агенције за међународну развојну сарадњу – СИДА, има за циљ да:

 1. Унапредити примену Локалног акционог плана за побољшање положаја Ромкиња и Рома
 2. Унапреди предузетништво код Ромкиња и Рома;
 3. Иницира цивилно-јавна партнерстава у области запошљавања Ромкиња и Рома;
 4. Повећа видљивост позитивног грађанског активизма ромске популације.

Програм обуке

Теоријска и практична обука о пољопривредној пластеничкој призводњи  биће спроведена у трајању  од 5 месеци у периоду од 01.маја 2014.године до 30.септембра 2014.године у оквиру комплекса Пољопривредне стручне службе у Пожаревцу.

Циљна група су незапослене социјално угрожене Ромкиње и Роми, заинтересоване/и да се обучавају и ангажују у раду новоосноване пољопривредне задруге и у пољопривредној пластеничкој производњи.

Директне кориснице/и пројекта биће 10 Ромкиња и 10 Рома, укупно 20 особа, који ће проћи селекцију, обуку, основати Задругу и наставити да се у оквиру ње баве пластеничким узгојем. Обуку ће спровести експерти из Пољопривредне саветодавне стручне службе Пожаревац.

Критеријуми за учешће на обуци

За учествовање на обуци могу да нам се обрате особе које испуњавају следеће критеријуме:

 1. Да сте припадник/ца ромске националне мањине
 2. Да имате завршену минимум основну школу
 3. Да сте незапослени и регистровани у Националној служби за запошљавање
 4. Да имате место пребивалишта на територији града Пожаревца

Како се пријавити

За учешће на програму обуке потребно је попунити кратак упитник са основним подацима који можете преузети у просторијама Ромског Едукативног Центра у улици Моше Пијаде бб (старе касарне) у Пожаревцу или нам послати захтев за достављање Формулара за обуку електронским путем на нашу „е-маил“ адресу:  urbo.po@open.telekom.rs

Рок за подношење пријава је петак, 18.април 2014.године

За све додатне информације можете нам се обратити електронским путем на е-маил: urbo.po@open.telekom.rs, путем телефона на број 012/213-783 или лично у просторијама организације у улици Моше Пијаде бб у Пожаревцу (објекат Ромског Едукативног Центра).

Пројекат је подржан финансијским средствима Мисије ОЕБС-а у Србији и  Шведске агенције за међународну развојну сарадњу – СИДА, који се спроводи у оквиру програма „Техничка подршка Канцеларији за људска и мањинска права за реализацију Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији“

Подели са другима: Facebook Twitter