Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Javni poziv za obuku o poljoprivrednoj plasteničkoj proizvodnjiPublic call for training on agricultural greenhouse production

UDRUŽЕNJЕ ROMA BRANIČЕVSKOG OKRUGA

POŽARЕVAC

Udruženje Roma Braničevskog okruga iz Požarevca u saradnji sa Gradom Požarevcom i Poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom Požarevac, raspisuje

Javni poziv za obuku o

 poljoprivrednoj plasteničkoj prizvodnji

Javni poziv za obuku Romkinja i Roma o poljoprivrednoj plasteničkoj prizvodnji  u okviru projekta „Razvoj zadrugarstva u funkciji samozapošljavanja Romkinja i Roma u Gradu Požarevcu“ koji se sprovodi u okviru programa „Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava za realizaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“, a finansira sredstvima Misije OЕBS-a u Srbiji i  Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju – SIDA, ima za cilj da:

 1. Unaprediti primenu Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Romkinja i Roma
 2. Unapredi preduzetništvo kod Romkinja i Roma;
 3. Inicira civilno-javna partnerstava u oblasti zapošljavanja Romkinja i Roma;
 4. Poveća vidljivost pozitivnog građanskog aktivizma romske populacije.

Program obuke

Teorijska i praktična obuka o poljoprivrednoj plasteničkoj prizvodnji  biće sprovedena u trajanju  od 5 meseci u periodu od 01.maja 2014.godine do 30.septembra 2014.godine u okviru kompleksa Poljoprivredne stručne službe u Požarevcu.

Ciljna grupa su nezaposlene socijalno ugrožene Romkinje i Romi, zainteresovane/i da se obučavaju i angažuju u radu novoosnovane poljoprivredne zadruge i u poljoprivrednoj plasteničkoj proizvodnji.

Direktne korisnice/i projekta biće 10 Romkinja i 10 Roma, ukupno 20 osoba, koji će proći selekciju, obuku, osnovati Zadrugu i nastaviti da se u okviru nje bave plasteničkim uzgojem. Obuku će sprovesti eksperti iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe Požarevac.

Kriterijumi za učešće na obuci

Za učestvovanje na obuci mogu da nam se obrate osobe koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

 1. Da ste pripadnik/ca romske nacionalne manjine
 2. Da imate završenu minimum osnovnu školu
 3. Da ste nezaposleni i registrovani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
 4. Da imate mesto prebivališta na teritoriji grada Požarevca

Kako se prijaviti

Za učešće na programu obuke potrebno je popuniti kratak upitnik sa osnovnim podacima koji možete preuzeti u prostorijama Romskog Еdukativnog Centra u ulici Moše Pijade bb (stare kasarne) u Požarevcu ili nam poslati zahtev za dostavljanje Formulara za obuku elektronskim putem na našu „e-mail“ adresu:  urbo.po@open.telekom.rs

Rok za podnošenje prijava je petak, 18.april 2014.godine

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti elektronskim putem na e-mail: urbo.po@open.telekom.rs, putem telefona na broj 012/213-783 ili lično u prostorijama organizacije u ulici Moše Pijade bb u Požarevcu (objekat Romskog Еdukativnog Centra).

Projekat je podržan finansijskim sredstvima Misije OЕBS-a u Srbiji i  Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju – SIDA, koji se sprovodi u okviru programa „Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava za realizaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“

UDRUŽЕNJЕ ROMA BRANIČЕVSKOG OKRUGA

POŽARЕVAC

Udruženje Roma Braničevskog okruga iz Požarevca u saradnji sa Gradom Požarevcom i Poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom Požarevac, raspisuje

Javni poziv za obuku o

 poljoprivrednoj plasteničkoj prizvodnji

Javni poziv za obuku Romkinja i Roma o poljoprivrednoj plasteničkoj prizvodnji  u okviru projekta „Razvoj zadrugarstva u funkciji samozapošljavanja Romkinja i Roma u Gradu Požarevcu“ koji se sprovodi u okviru programa „Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava za realizaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“, a finansira sredstvima Misije OЕBS-a u Srbiji i  Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju – SIDA, ima za cilj da:

 1. Unaprediti primenu Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Romkinja i Roma
 2. Unapredi preduzetništvo kod Romkinja i Roma;
 3. Inicira civilno-javna partnerstava u oblasti zapošljavanja Romkinja i Roma;
 4. Poveća vidljivost pozitivnog građanskog aktivizma romske populacije.

Program obuke

Teorijska i praktična obuka o poljoprivrednoj plasteničkoj prizvodnji  biće sprovedena u trajanju  od 5 meseci u periodu od 01.maja 2014.godine do 30.septembra 2014.godine u okviru kompleksa Poljoprivredne stručne službe u Požarevcu.

Ciljna grupa su nezaposlene socijalno ugrožene Romkinje i Romi, zainteresovane/i da se obučavaju i angažuju u radu novoosnovane poljoprivredne zadruge i u poljoprivrednoj plasteničkoj proizvodnji.

Direktne korisnice/i projekta biće 10 Romkinja i 10 Roma, ukupno 20 osoba, koji će proći selekciju, obuku, osnovati Zadrugu i nastaviti da se u okviru nje bave plasteničkim uzgojem. Obuku će sprovesti eksperti iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe Požarevac.

Kriterijumi za učešće na obuci

Za učestvovanje na obuci mogu da nam se obrate osobe koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

 1. Da ste pripadnik/ca romske nacionalne manjine
 2. Da imate završenu minimum osnovnu školu
 3. Da ste nezaposleni i registrovani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
 4. Da imate mesto prebivališta na teritoriji grada Požarevca

Kako se prijaviti

Za učešće na programu obuke potrebno je popuniti kratak upitnik sa osnovnim podacima koji možete preuzeti u prostorijama Romskog Еdukativnog Centra u ulici Moše Pijade bb (stare kasarne) u Požarevcu ili nam poslati zahtev za dostavljanje Formulara za obuku elektronskim putem na našu „e-mail“ adresu:  urbo.po@open.telekom.rs

Rok za podnošenje prijava je petak, 18.april 2014.godine

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti elektronskim putem na e-mail: urbo.po@open.telekom.rs, putem telefona na broj 012/213-783 ili lično u prostorijama organizacije u ulici Moše Pijade bb u Požarevcu (objekat Romskog Еdukativnog Centra).

Projekat je podržan finansijskim sredstvima Misije OЕBS-a u Srbiji i  Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju – SIDA, koji se sprovodi u okviru programa „Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava za realizaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“

Related Images:

Podeli sa drugima: Facebook Twitter