Početak » Obaveštenja
 

Javni poziv za podršku radu hotelske industrije

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo trgovine i telekomunikacija objavilo javni poziv za podršku radu hotelske industrije zbog poteškoća izazvanih pandemijom COVID-19. Poziv je stupio na snagu 1. septembra i trajaće do 15. septembra 2020. godine.

Pravo na bespovratna sredstva ostvaruju kategorizovani hoteli koji se nalaze u privatnom vlasništvu sa teritorija jedinica lokalne samouprave, a osnovni preduslovi za sticanje prava za korišćenje subvencija su da nad privrednim subjektima nije pokrenut stečajni postupak, finansijsko restrukturiranje niti postupak likvidacije, kao i da se ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR).

Više informacija i potrebne dokumente možete pronaći na linku:

https://mtt.gov.rs/slider/obavestenje-o-jav-poz/

Podeli sa drugima: Facebook Twitter