Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Javni poziv za prezentaciju javne nabavke za izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u okviru petog potprojketa (SRB 5) Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji na katastarskoj parceli br. 7766/94 K.O. Požarevac u Požarevcu, ulica 27. aprila bb

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

javne nabavke za izvođenje radova  i vršenje stručnog nadzora na izgradnji višeporodičnog stambenoog objekta u okviru petog potprojketa (SRB 5) Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji na katastarskoj parceli br.7766/94 K.O.Požarevac u Požarevcu, ulica 27.Aprila bb

U skladu sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa  – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5 – Komponenta 1

GRAD POŽAREVAC

OBJAVLjUJE

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Javne nabavke za izvođenje radova  i vršenje stručnog nadzora na izgradnji višeporodičnog stambenoog objekta u okviru petog potprojketa (SRB 5) Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji na katastarskoj parceli br.7766/94 K.O.Požarevac u Požarevcu, ulica 27.Aprila bb, dana 24.01.2018.godine u sali broj 11 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj  br.2, u 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs)

Lica ovlašćena da daju informaciju su:

Ivan Jović, član Gradskog veća Grada Požarevca resorno zadužen za društvene delatnosti i socijalna pitanja

Aleksandra Đorđević, koordinator Potprojekta 5, rukovodilac Odeljenja za LER, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Grdske uprave Grada Požarevca.

Kratka prezentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter