Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta višeporodičnog stanovanja u ul. Užičkoj br. 9

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine

 O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

 JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

 

Urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta višeporodičnog stanovanja,  spratnosti Po+P+4+Pk (podrum, prizemlje, četiri sprata i potkrovlje), na k.p.br. 737/1 KO Požarevac, u Požarevcu, u ul. Užičkoj br. 9, urađen od strane Društva za planiranje, urbanističko, arhitektonsko projektovanje i menadžment „MG & partners“ doo iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Miloš Gardašević, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0234 03.

Investitor urbanističkog projekta je Društvo za trgovinu i građevinarstvo „KOMPANIJA EVROTRGOVINA“ d.o.o. Šapine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 10.01.2017. godine, zaključno sa 17.01.2017. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

UP Uzicka 9_sveska 1_urbanizam

UP Uzicka 9_sveska 2_id.resenje

Podeli sa drugima: Facebook Twitter