Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni poziv Za prijavu preduzetnika, mikro i malih preduzeća za učešće na besplatnoj obuci za jačanje kapaciteta u poslovanju

Grad Požarevac u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga i Udruženja za razvoj preduzetništva ,,POSTART” Požarevac, a uz podršku nemačke razvojne saradnje koju sprovodi-GIZ, organizuje besplatnu obuku za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, a u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca”.

Cilj obuke jeste podizanje kapaciteta postojećih privrednih subjekata u poslovanju na teritoriji Grada Požarevca u svrhu stvaranja dodatnih konkurentskih prednosti i povećanja profita.

TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI

  1. Analiza poslovanja (okruženje, tržište, konkurencija, kupci)
  2. Upravljanje ljudskim resursima (motivacija, učinak zaposlenih, nagrađivanje)
  3. Potencijalni izvori finansiranja (fondovi, subvencije, proces konkurisanja za sredstva i priprema dokumentacije)
  4. Razvoj strategije za dostizanje konkurentske prednosti

POČETAK obuke planiran je za 29. oktobar. Obuke će se održavati u prostorijama poslovnog inkubatora ,,POSTART”  u Požarevcu, Moše Pijade bb.

USLOVI:

-Privredni subjekti moraju biti  registrovani na teritoriji Grada Požarevca ili imati registrovanu poslovnu jedinicu

-Potencijalni korisnici mogu prijaviti maksimalno pet zaposlenih za učešće na obuci

Kako se prijaviti?

Popunjen obrazac prijave potenicjalni korisnici mogu predati na sledećim adresama:

1.Udruženje Roma Braničevskog okruga, (Romski Edukativni Centar Požarevac) ul. Moše Pijade bb (kod stare kasarne) u Požarevcu

2.Kancelarija br.36 Gradske uprave Grada Požarevca. ul. Drinska 2, Požarevac.

3.Kancelarija za romska pitanja Kostolac, ul.Trg Bratstva Jedinstva 1, Kostolac.

Vreme trajanja konkursa

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu”Reč naroda”, odnosno od 16.10 2018.godine do 24.10.2018. godine do 15 časova.

Obrasci prijave se mogu preuzeti i elektronski i to na sledećim portalima:

www.pozarevac.rs

www.urbo.rs

Podnosioci prijave sa pratećom dokumentacijom prijave mogu podneti i poštom u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:

Grad Požarevac

Ul.Drinska br2

12000 Požareva

NAZNAKA „Prijava preduzetnika, mikro i malih preduzeća za učešće na besplatnoj obuci za jačanje kapaciteta u poslovanju“

PREDSEDNIK KOMISIJE

Vladimir Petrović

Prijavni formular

Podeli sa drugima: Facebook Twitter