Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javno nadmetanje za prodaju upotrebljavanih službenih vozila u vlasništvu Gradske uprave Grada PožarevcaJavno nadmetanje za prodaju upotrebljavanih službenih vozila u vlasništvu Gradske uprave Grada Požarevca

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje upotrebljavanih službenih putničkih vozila Gradske uprave grada Požarevca, u skladu sa Odlukom Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-130/2014-1 od 18. jula 2014. godine o pokretanju postupka prodaje upotrebljavanih službenih putničkih vozila putem javnog nadmetanja

O g l a š a v a
JAVNO NADMETANjE ZA PRODAJU UPOTREBLjAVANIH SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA U VLASNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA

Podaci o vozilima:

– marka, godina proizvodnje:
1.Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije:VX1128A0001099475; broj motora:128A0641581233; godina proizvodnje: 2003; pređena km. 111240 km.
2.Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije: VX1128A0001099594; broj motora:128A0641581252; godina proizvodnje 2003; pređena km. 104270 km.
3. Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije : VX1128A0001099608; broj motora: 128A0641581282; godina proizvodnje 2003, pređena km. 60967 km
4. Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije:VX1128A0001099556; broj motora: 128A0641581302; godina proizvodnje 2003; pređena km. 76632 km
-Boja: 01 bela (sva vozila)
– Broj mesta za sedenje: 5 (sva vozila)
– Pogonsko gorivo: BENZIN 98 (sva vozila)
– Zapremina motora: 1116 cm3 (sva vozila)
-Masa: 835 kg. (sva vozila)
– Snaga motora: 40.5 KW (sva vozila)
-Sva četiri vozila su odjavljena i nisu tehnički pregledana.
Vozila se prodaju u viđenom stanju.
Početni iznos pojedinačne kupoprodajne cene za svako vozilo je 94.572,00 dinara po Zapisniku o proceni vrednosti upotrebljavanog vozila koji je overilo Ministarstvo finansija, Poreska uprava Filijala Požarevac, broj: 080-54-00-0065/2014 od 17.7.2014. godine.
Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica i to: pravna lica, preduzetnici i fizička lica.
Uredna prijava za licitaciju treba da sadrži:
-zahtev za učešće u javnom nadmetanju;
-fotokopiju lične karte;
-rešenje upisu u registar privrednih subjekata za pravna lica i preduzetnike;
-uplata depozita u iznosu od 10% od navedene cene na račun br. 840-705804-32
model 97, poziv na br. 52-080

Prijavu na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Požarevca, Komisiji za pokretanje postupka otuđenja službenih putničkih vozila, u javnoj svojini Gradske uprave grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA KUPOVINU UPOTREBLjAVANOG SLUŽBENOG PUTNIČKOG VOZILA U VLASNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA“

Obrazac Prijave na Konkurs i Izjave može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u listu “Reč naroda“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.
Kriterijum za ocenu ponuda je najviša ponuđena cena.
Učesnik koji pobedi na licitaciji dužan je da najkasnije u roku od 10 dana od dana sprovedene licitacije zaključi Ugovor o kupoprodaji, isplati izlicitiranu cenu i preuzme auto, u protivnom depozit neće biti vrećen.

Naknadne reklamacije se ne prihvataju.
Sve troškove snosi kupac.

Vozila se mogu videti dana 15.8. (petak), 18.8. (ponedeljak), i 19.8. (utorak) 2014. godine od 8,00 do 10,00 časova, na prostoru Gradske uprave grada Požarevca – javiti se na kontakt telefon – Goran Jovanović – 064-89-18-170.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, na telefon broj 064-89-18-170.
U Požarevcu, dana 12.avgusta 2014. godine

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA
KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE LICITACIJE ZA
OTUĐENjE UPOTREBLjAVANIH SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA

Download 1. Konkurs – Javno nadmetanje

Download 2. Izjava – Fizička lica

Download 3. Prijava – Fizička lica

Download 4. Prijava – Pravna lica

Download 5. Izjava – Pravna lica

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje upotrebljavanih službenih putničkih vozila Gradske uprave grada Požarevca, u skladu sa Odlukom Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-130/2014-1 od 18. jula 2014. godine o pokretanju postupka prodaje upotrebljavanih službenih putničkih vozila putem javnog nadmetanja

O g l a š a v a JAVNO NADMETANjE ZA PRODAJU UPOTREBLjAVANIH SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA U VLASNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA

Podaci o vozilima: – marka, godina proizvodnje: 1.Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije:VX1128A0001099475; broj motora:128A0641581233; godina proizvodnje: 2003; pređena km. 111240 km. 2.Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije: VX1128A0001099594; broj motora:128A0641581252; godina proizvodnje 2003; pređena km. 104270 km. 3. Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije : VX1128A0001099608; broj motora: 128A0641581282; godina proizvodnje 2003, pređena km. 60967 km 4. Zastava 101 SKALA 55 – broj šasije:VX1128A0001099556; broj motora: 128A0641581302; godina proizvodnje 2003; pređena km. 76632 km -Boja: 01 bela (sva vozila) – Broj mesta za sedenje: 5 (sva vozila) – Pogonsko gorivo: BENZIN 98 (sva vozila) – Zapremina motora: 1116 cm3 (sva vozila) -Masa: 835 kg. (sva vozila) – Snaga motora: 40.5 KW (sva vozila) -Sva četiri vozila su odjavljena i nisu tehnički pregledana. Vozila se prodaju u viđenom stanju. Početni iznos pojedinačne kupoprodajne cene za svako vozilo je 94.572,00 dinara po Zapisniku o proceni vrednosti upotrebljavanog vozila koji je overilo Ministarstvo finansija, Poreska uprava Filijala Požarevac, broj: 080-54-00-0065/2014 od 17.7.2014. godine. Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica i to: pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Uredna prijava za licitaciju treba da sadrži: -zahtev za učešće u javnom nadmetanju; -fotokopiju lične karte; -rešenje upisu u registar privrednih subjekata za pravna lica i preduzetnike; -uplata depozita u iznosu od 10% od navedene cene na račun br. 840-705804-32 model 97, poziv na br. 52-080 Prijavu na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Požarevca, Komisiji za pokretanje postupka otuđenja službenih putničkih vozila, u javnoj svojini Gradske uprave grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA KUPOVINU UPOTREBLjAVANOG SLUŽBENOG PUTNIČKOG VOZILA U VLASNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA“ Obrazac Prijave na Konkurs i Izjave može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs). Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u listu “Reč naroda“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs). Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana. Kriterijum za ocenu ponuda je najviša ponuđena cena. Učesnik koji pobedi na licitaciji dužan je da najkasnije u roku od 10 dana od dana sprovedene licitacije zaključi Ugovor o kupoprodaji, isplati izlicitiranu cenu i preuzme auto, u protivnom depozit neće biti vrećen. Naknadne reklamacije se ne prihvataju. Sve troškove snosi kupac. Vozila se mogu videti dana 15.8. (petak), 18.8. (ponedeljak), i 19.8. (utorak) 2014. godine od 8,00 do 10,00 časova, na prostoru Gradske uprave grada Požarevca – javiti se na kontakt telefon – Goran Jovanović – 064-89-18-170. Sve dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, na telefon broj 064-89-18-170. U Požarevcu, dana 12.avgusta 2014. godine

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE LICITACIJE ZA OTUĐENjE UPOTREBLjAVANIH SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA

Download 1. Konkurs – Javno nadmetanje Download 2. Izjava – Fizička lica Download 3. Prijava – Fizička lica Download 4. Prijava – Pravna lica Download 5. Izjava – Pravna lica

Podeli sa drugima: Facebook Twitter