Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавно надметање за продају употребљаваних службених возила у власништву Градске управе Града ПожаревцаЈавно надметање за продају употребљаваних службених возила у власништву Градске управе Града Пожаревца

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за отуђење употребљаваних службених путничких возила Градске управе града Пожаревца, у складу са Одлуком Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-130/2014-1 од 18. јула 2014. године о покретању поступка продаје употребљаваних службених путничких возила путем јавног надметања

О г л а ш а в а
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ УПОТРЕБЉАВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Подаци о возилима:

– марка, година производње:
1.Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије:VX1128A0001099475; број мотора:128А0641581233; година производње: 2003; пређена км. 111240 км.
2.Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије: VX1128A0001099594; број мотора:128A0641581252; година производње 2003; пређена км. 104270 км.
3. Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије : VX1128A0001099608; број мотора: 128A0641581282; година производње 2003, пређена км. 60967 км
4. Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије:VX1128A0001099556; број мотора: 128A0641581302; година производње 2003; пређена км. 76632 км
-Боја: 01 бела (сва возила)
– Број места за седење: 5 (сва возила)
– Погонско гориво: БЕНЗИН 98 (сва возила)
– Запремина мотора: 1116 cm3 (сва возила)
-Маса: 835 кг. (сва возила)
– Снага мотора: 40.5 КW (сва возила)
-Сва четири возила су одјављена и нису технички прегледана.
Возила се продају у виђеном стању.
Почетни износ појединачне купопродајне цене за свако возило је 94.572,00 динара по Записнику о процени вредности употребљаваног возила који је оверило Министарство финансија, Пореска управа Филијала Пожаревац, број: 080-54-00-0065/2014 од 17.7.2014. године.
Право учешћа имају сва заинтересована лица и то: правна лица, предузетници и физичка лица.
Уредна пријава за лицитацију треба да садржи:
-захтев за учешће у јавном надметању;
-фотокопију личне карте;
-решење упису у регистар привредних субјеката за правна лица и предузетнике;
-уплата депозита у износу од 10% од наведене цене на рачун бр. 840-705804-32
модел 97, позив на бр. 52-080

Пријаву на конкурс у затвореној коверти доставити на адресу: Градска управа града Пожаревца, Комисији за покретање поступка отуђења службених путничких возила, у јавној својини Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА КУПОВИНУ УПОТРЕБЉАВАНОГ СЛУЖБЕНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“

Образац Пријаве на Конкурс и Изјаве може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу “Реч народа“ и на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће бити разматрана.
Критеријум за оцену понуда је највиша понуђена цена.
Учесник који победи на лицитацији дужан је да најкасније у року од 10 дана од дана спроведене лицитације закључи Уговор о купопродаји, исплати излицитирану цену и преузме ауто, у противном депозит неће бити врећен.

Накнадне рекламације се не прихватају.
Све трошкове сноси купац.

Возила се могу видети дана 15.8. (петак), 18.8. (понедељак), и 19.8. (уторак) 2014. године од 8,00 до 10,00 часова, на простору Градске управе града Пожаревца – јавити се на контакт телефон – Горан Јовановић – 064-89-18-170.

Све додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, на телефон број 064-89-18-170.
У Пожаревцу, дана 12.августа 2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА
ОТУЂЕЊЕ УПОТРЕБЉАВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Download 1. Конкурс – Јавно надметање

Download 2. Изјава – Физичка лица

Download 3. Пријава – Физичка лица

Download 4. Пријава – Правна лица

Download 5. Изјава – Правна лица

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за отуђење употребљаваних службених путничких возила Градске управе града Пожаревца, у складу са Одлуком Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-130/2014-1 од 18. јула 2014. године о покретању поступка продаје употребљаваних службених путничких возила путем јавног надметања

О г л а ш а в а ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ УПОТРЕБЉАВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Подаци о возилима: – марка, година производње: 1.Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије:VX1128A0001099475; број мотора:128А0641581233; година производње: 2003; пређена км. 111240 км. 2.Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије: VX1128A0001099594; број мотора:128A0641581252; година производње 2003; пређена км. 104270 км. 3. Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије : VX1128A0001099608; број мотора: 128A0641581282; година производње 2003, пређена км. 60967 км 4. Застава 101 СКАЛА 55 – број шасије:VX1128A0001099556; број мотора: 128A0641581302; година производње 2003; пређена км. 76632 км -Боја: 01 бела (сва возила) – Број места за седење: 5 (сва возила) – Погонско гориво: БЕНЗИН 98 (сва возила) – Запремина мотора: 1116 cm3 (сва возила) -Маса: 835 кг. (сва возила) – Снага мотора: 40.5 КW (сва возила) -Сва четири возила су одјављена и нису технички прегледана. Возила се продају у виђеном стању. Почетни износ појединачне купопродајне цене за свако возило је 94.572,00 динара по Записнику о процени вредности употребљаваног возила који је оверило Министарство финансија, Пореска управа Филијала Пожаревац, број: 080-54-00-0065/2014 од 17.7.2014. године. Право учешћа имају сва заинтересована лица и то: правна лица, предузетници и физичка лица. Уредна пријава за лицитацију треба да садржи: -захтев за учешће у јавном надметању; -фотокопију личне карте; -решење упису у регистар привредних субјеката за правна лица и предузетнике; -уплата депозита у износу од 10% од наведене цене на рачун бр. 840-705804-32 модел 97, позив на бр. 52-080 Пријаву на конкурс у затвореној коверти доставити на адресу: Градска управа града Пожаревца, Комисији за покретање поступка отуђења службених путничких возила, у јавној својини Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА КУПОВИНУ УПОТРЕБЉАВАНОГ СЛУЖБЕНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“ Образац Пријаве на Конкурс и Изјаве може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу “Реч народа“ и на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs). Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће бити разматрана. Критеријум за оцену понуда је највиша понуђена цена. Учесник који победи на лицитацији дужан је да најкасније у року од 10 дана од дана спроведене лицитације закључи Уговор о купопродаји, исплати излицитирану цену и преузме ауто, у противном депозит неће бити врећен. Накнадне рекламације се не прихватају. Све трошкове сноси купац. Возила се могу видети дана 15.8. (петак), 18.8. (понедељак), и 19.8. (уторак) 2014. године од 8,00 до 10,00 часова, на простору Градске управе града Пожаревца – јавити се на контакт телефон – Горан Јовановић – 064-89-18-170. Све додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, на телефон број 064-89-18-170. У Пожаревцу, дана 12.августа 2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ УПОТРЕБЉАВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Download 1. Конкурс – Јавно надметање Download 2. Изјава – Физичка лица Download 3. Пријава – Физичка лица Download 4. Пријава – Правна лица Download 5. Изјава – Правна лица

Подели са другима: Facebook Twitter