Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Jedinstven kutak za druženje invalidaA unique gathering place for disabled persons

U prostorijama Mesne zajednice „Bulevar“ u Požarevcu formiran je prvi i, za sada jedini, kutak gde će osobe sa invaliditetom, posebno one vezane za invalidska kolica, moći duže da borave, druže se i zabavljaju što svedoči da je ovaj poduhvat, podržan lokalnom samoupravom, realizovan iz najhumanijih pobuda. Inače, osim što je u priličnom broju institucija u Požarevcu zbog arhitektonskih barijera onemogućen pristup osobama koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica, ne postoje druga pomagala pa ni toaleti koji su u potpunosti prilagođeni za ovu grupu stanovništva.

Mesna zajednica Bulevar nedavno je uredila pristupnu rampu, ugradila razna pomagala pa i potpuno opremila kompletan sanitarni čvor sa toaletom potpuno prilagođen potrebama osoba sa invaliditetom. Savet ove mesne zajednice izdvojio je 80.000 dinara sopstvenih sredstava. Tim novcem proširena su ulazna vrata, srušen jedan pregradni zid i postavljeni rukohvati u toaletu. Prostorije mesne zajednice savet je ustupio na redovno korišćenje društvima koja okupljaju osobe sa invaliditetom.

To je bio povod za organizovanje prigodne priredbe kojoj su, između ostalih, prisustvovali predsednik Skupštine grada Požarevca Žarko Pivac. Otvarajući skup, predsednik Saveta mesne zajednice Dejan Rakić ovaj dan je nazvao istorijskim za grad i ljude sa posebnim potrebama. Na ovaj potez u mesnoj zajednici odlučili su se nakon jednog višečasovnog sastanka republičkog odbora Društva osoba sa amputacijama koji je održan na Bulevaru, rekao je Rakić. Biljana Damnjanović iz udruženja amputiraca u Požarevcu pozdravila je potez ljudi iz mesne zajednice. Ona međutim napominje da je u mnogim, pre svega zdravstvenim institucijama potpuno onemogućen pristup ljudima u kolicima, kao i da ne postoje toaleti uređeni da potpuno zadovolje potrebe ovog dela stanovništva.In the premises of the local community, „Boulevard“ in Pozarevac was formed first, and so far the only corner where people with disabilities, especially those confined to a wheelchair, able to live longer, play and entertain the evidence that this proposition, supported local government, carried out the most humane reasons. Otherwise, except that in quite a number of institutions in Pozarevac because of architectural barriers disabled people access to that range with the help of a wheelchair, there are no other supplies or even toilets that are fully adapted for this population group.

The local community has just been arranged Boulevard ramp, installed various devices including fully equipped with a complete sanitary toilet fully adapted to the needs of people with disabilities. Council of the local community gave 80,000 dinars allocated its own resources. That money expanded the front door, knocked down a partition wall and installed handrails in the bathroom. Premises of the local community council has given way to regular use of companies that gather people with disabilities.

That was the reason for organizing the commemorative events which include, among others, attended by the President of Assembly of Pozarevac Zarko Pivac. Opening the meeting, the President of the local community Dejan Rakic This day is called the history of the city and people with special needs. On the move in the local community decided after several hours of meetings a Republican Board of amputees, which was held on the Boulevard, said Rakic. Biljana Damnjanović Association of amputees in Pozarevac welcomed the move of people from the local community. She notes, however, that in many, primarily health institutions completely inaccessible to people in wheelchairs, and that there are no toilets fully equipped to meet the needs of this segment of the population.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter