Почетак » Попис пољопривреде » О Граду
 

Кандидати за инструктажу за градске инструктореКандидати за инструктажу за градске инструкторе

ИНСТРУКТАЖА КАНДИДАТА ЗА ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Инструктажа кандидата за општинске инструкторе почиње дана 04. септембара 2012. године, у 9:00 часова у Скупштинској сали број 107, зграде Града Пожаревца, Дринска број 2, Пожаревац.

 Кандидати за инструктажу за градске инструкторе – Пожаревац

 Кандидати за инструктажу за градске инструкторе – Костолац

за следеће кандидате

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Број бодова на претесту

1

Ненад Душан Вујчић

6319

15

2

Станислава Миодраг Станковић

6321

14

3

Весна Србољуб Живановић

8963

14

4

Ана Драгиша Ђорђевић

6341

13

5

Слободан Живко Стојићевић

7736

13

6

Снежана Радомир Милосављевић

9113

12

7

Слободан Михајло Миленковић

2103

12

ИНСТРУКТАЖА КАНДИДАТА ЗА ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Број бодова на претесту

1

Данијела Новак Милкић

9286

14

2

Љубинка Радише Љубисављевић

71340

13

ИНСТРУКТАЖА КАНДИДАТА ЗА ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Инструктажа кандидата за општинске инструкторе почиње дана 04. септембара 2012. године, у 9:00 часова у Скупштинској сали број 107, зграде Града Пожаревца, Дринска број 2, Пожаревац.

 Кандидати за инструктажу за градске инструкторе – Пожаревац

 Кандидати за инструктажу за градске инструкторе – Костолац

за следеће кандидате

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Број бодова на претесту

1

Ненад Душан Вујчић

6319

15

2

Станислава Миодраг Станковић

6321

14

3

Весна Србољуб Живановић

8963

14

4

Ана Драгиша Ђорђевић

6341

13

5

Слободан Живко Стојићевић

7736

13

6

Снежана Радомир Милосављевић

9113

12

7

Слободан Михајло Миленковић

2103

12

ИНСТРУКТАЖА КАНДИДАТА ЗА ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Број бодова на претесту

1

Данијела Новак Милкић

9286

14

2

Љубинка Радише Љубисављевић

71340

13