Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Kolektivni ugovor sa Toplifikacijom i Komunalnim službama

Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić, u ime Grada, potpisao je kolektivne ugovore sa predstavnicima sindikata i poslovodstva javnih preduzeća Toplifikacija i Komunalne službe.  Predstavnici sindikata izrazili su zadovoljstvo dokumentom. 

Kolektivni ugovor omogućava zaposlenima u ovim preduzećima budu upoznati sa svojim pravima, odgovornostima i obavezama a poslodavcu da u komunikaciji sa zaposlenima ostvari maksimalnu efikasnost u radu.

Predsednik sindikata u Komunalnim službama Branislav Đurišić kaže da kolektivni ugovor zaposlenima daje veća prava u odnosu na Zakon o radu i u tom smislu pomenuo povećanje koeficijenata za bolovanje ili minuli rad kao i mogućnost korišćenja godišnjih odmora.

Upitan da li je kolektivnim ugovorom predviđena mogućnost uplaćivanja privatnog osiguranja za zaposlene, gradonačelnik Miomir Ilić je rekao da takva mogućnost nije zabranjena po Zakonu o dodatnom osiguranju i da osim Toplifikacije nijedno preduzeće nije uvelo takvu praksu niti je tražilo saglasnost od osnivača, grada Požarevca.

Kolektivni ugovor za Direkciju za izgradnju se usaglašava i on će zbog pridodatih nadležnosti sa ovim javnim preduzećem biti potpisan narednog meseca, rekao je Ilić.


Podeli sa drugima: Facebook Twitter